Møbeldesignvirksomheden Fredericia Furniture realiserede i 2022 et bruttoresultat på 84,9 mio. kr. og et resultat før skat på 24,7 mio. kr. mod 38 mio. kr. året før.

I løbet af 2022 har inflation og stigende renteudgifter modarbejdet kundernes efterspørgsel på møbler. Opbremsningen i markedsefterspørgslen forventes at fortsætte igennem 2023, hvilket forventes at påvirke resultatet for 2023 negativt.

– På trods af de vanskelige markedsforhold har vi fastholdt en række aktiviteter, der skal være med til at styrke vores position på både hjemmemarkedet og internationalt. Vi har som et led i vores digitale strategi lanceret en ny hjemmeside, der skal understøtte og udbygge relationerne til vores kunder og samarbejdspartnere, og vi har introduceret adskillige stærke designnyheder der, sammen med vores efterspurgte klassikere, bliver vores fokusområder fremadrettet, siger CEO Kaja Møller.

På vej mod B Corp-certificering og Co2-neutralitet før tid

Som en naturlig del af strategien står bæredygtighed højt på agendaen hos Fredericia Furniture. Blandt andet har virksomheden i 2022 øget indsatsen for at sikre dokumenterbar sporbarhed i råmaterialer, øget mængden af genanvendte materialer og ligeledes investeret i grundige livscyklusanalyser på produkterne. Senest med indsendelsen af en såkaldt Impact Assessment til evaluering og validering, er det første trin taget mod at blive en Certificeret B Corporation. B Corp-certificeringen vil understrege det holistiske arbejde i Fredericia Furnitures forretningsmodel med dokumenterbare sociale og miljømæssige tiltag. Certificeringen forventes at blive opnået i anden halvdel af 2023. Resultaterne og status på Fredericia Furnitures arbejde med bæredygtighed offentliggøres hvert år i en samlet rapport under overskriften “For People & Planet”.

Fokuseret markedsindsats

I kølvandet på en ekstraordinær gunstig markedssituation de foregående år bliver 2023 et udfordrende år, hvor aktiviteter skal prioriteres i forhold til markedsforholdene.

Fredericia Furniture vil dog også i den kommende tid opretholde et højt aktivitetsniveau på virksomhedens største markeder i Skandinavien, Storbritannien og USA. Samtidig lancerer virksomheden, under Københavns designfestival 3daysofdesign, en række nye produkter til moderne applikationsområder, samt nye farver på kendte klassikere, som forventes at styrke virksomhedens markedsposition i de kommende år.