Fredericia Håndboldklub har oprettet et aktieselskab, der driver den kommercielle del af klubben. Licensen til at spille ligahåndbold har moderklubben FHK 90, men på en ekstraordinær generalforsamling skal det nu godkendes, at aktieselskabet får alle aktiviteter vedrørende ligaholdet.

Siden Fredericia Håndboldklub gik konkurs i 2012, er hele klubben, inklusive førsteholdet for herrerne, blevet drevet af moderklubben FHK 90. Det er en forening, hvor man ikke kan se regnskabet offentligt, og derfor kan man ikke se, hvad klubben bruger på udgifter til lønninger af administration, trænere og spillere, og heller ikke se hvad klubben genererer af indtægter. Det gøres der nu op med, da klubben den 24. marts 2024 oprettede selskabet FHK 2024 A/S, der er stiftet af TR-L Holding ApS og B.J. Holding Middelfart A/S, der ejes af henholdsvis Thomas Renneberg-Larsen og Bent Jensen. Renneberg-Larsen ejer ifølge CVR-registret 20 procent, mens de resterende 80 procent ejes af Bent Jensen. Grunden til oprettelsen af selskabet, der har en egenkapital på 500.000 kroner, skal ses i lyset af nye krav fra Dansk Håndbold, der kræver, at ligaklubberne er et selvstændigt selskab, og derfor kommer selskabet FHK 2024 A/S fremadrettet til at leje moderklubbens ligalicens, ligesom det daværende FHK Elite gjorde frem til konkursen i 2012.

Foruden oprettelsen af et nyt selskab, der skal drive FHK’s ligahold, har FHK løftet sløret for, at der kommer ny kapital ind i klubben fra anden side. Det sker, da Middelfart Sparekasse har indgået et hovedsponsorat med Fredericia Håndboldklub, og det indebærer samtidig, at Middelfart Sparekasse har fået rettighederne til arenanavnet i Fredericia Idrætscenter, der har heddet thansen Arena i en del år, men det bliver lavet om fra næste sæson.

At Middelfart Sparekasse nu skruer op for deres engagement i FHK betyder dog ikke, at den hidtil arenasponsor, thansen, skruer ned for deres engagement, tværtimod.

– Alt har altid været til salg i FHK for den rigtige pris, og der har Middelfart Sparekasse nu meldt sig på banen, men bare fordi Middelfart Sparekasse nu kommer ind, så betyder det ikke, at thansen og jeg kommer til at drosle ned for engagementet. Vi har stadig store drømme og store ambitioner med klubben, som jeg også sagde til vores sponsorer i ADP Loungen til GOG-kampen, siger Bent Jensen.

Bent Jensen glæder sig samtidig over, at der fra Dansk Håndbolds side er krav til de økonomiske forhold i klubberne.

– Det viser noget transparens, at ligaholdet skilles ud i et selskab for sig, og så synes jeg, at det er godt, at man ikke bare kan drive en ligaklub videre, hvis der mangler penge i selve foreningsdelen, forklarer Bent Jensen.

Den ekstraordinære generalforsamling i Fredericia Håndboldklub finder sted den 23. maj. Det eneste reelle punkt på dagsordenen er “Beslutning om udlån af turneringsrettighederne og overdragelse af de dertil hørende aktiviteter for klubbens højest rangerende herrehold (Ligaherrerne) til håndboldselskabet FHK 2024 A/S.”

Dermed kommer fremtidens FHK til at blive tegnet af det nye selskab. Det kommer ikke til at få indvirkning Fredericia Håndboldklubs ligaholds setup, og eneste forskel er, at man efter hvert regnskabsår kan se ligaholdets regnskab offentligt tilgængeligt. Der vil det eksempelvis være muligt at se alle de lønomkostninger og indtægter, som ligaholdet har.

I det nye selskab, som FHK har oprettet, kan der ikke udbetales udbytte til ejerkredsen, hvorfor alle pengene investeres i FHK.