Børnehaver i Fredericia og Middelfart er blandt de børnehaver og legepladser, der nu undersøges for PFAS. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse torsdag morgen. Regionen slår dog fast, at man ikke forventer at finde risikomængder på lokationerne.

Region Syddanmark har ved en gennemgang af børnehaver, vuggestuer og offentlige legepladser i regionens databaser identificeret 10 steder, der skal undersøges nærmere for PFAS. Undersøgelserne går i gang 30. marts og fortsætter hen over påsken. Resultatet af undersøgelserne ligger klar i løbet af maj måned.

Fem børnehaver og offentlige legepladser på Fyn og fem i Jylland skal undersøges for PFAS, da regionen ikke kan afvise risikoen for PFAS-forurening uden yderligere undersøgelser. Alle 10 institutioner, der fx ligger nær en tidligere fabrik eller losseplads, er tidligere blevet undersøgt og frikendt for forurening, men det var før, PFAS blev en del af de stoffer, regionen undersøger for.

Poul Erik Jensen (S), der er formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark understreger, at regionen ikke forventer at finde riskomængder af PFAS-stoffer.

– Jeg vil gerne understrege, at regionen ikke på forhånd forventer at finde PFAS-stoffer i jorden i mængder, der kan udgøre en risiko for børnene. Men ved en gennemgang af en række forskellige børnehaver, vuggestuer og legepladser har regionen altså identificeret 10 steder, hvor risikoen for PFAS-forurening ikke kan afvises. Det skal selvfølgelig undersøges, så vi er på den sikre side, siger Poul Erik Jensen.

Selve undersøgelserne foregår med manuelle håndboringer, hvor der udtages jordprøver i forskellige dybder ned til 50 cm under jordens overflade. 

Alle berørte er blevet orienteret

Regionen orienterede de berørte kommuner tirsdag 28. marts. De 10 børnehaver og offentlige legepladser har fået tilsendt informationsark om PFAS-undersøgelsen og gode råd til at undgå kontakt med mulig PFAS-forurenet jord. Regionen har desuden tilbudt, at en fagmedarbejder kan komme ud og svare på spørgsmål fra forældre og ansatte.

– De forskellige undersøgelser er planlagt, så de starter på legepladserne i denne uge, mens undersøgelserne ved børnehaverne starter i næste uge op til påsken for at genere børn, forældre og ansatte mindst muligt. Det er vores fagfolks vurdering, at PFAS ikke udgør en akut risiko for børnenes leg med jorden. Derfor kan legepladserne godt benyttes som hidtil, indtil vi har modtaget undersøgelsernes resultater, uddyber Jensen.

De pågældende kommuner og børnehaver vil modtage en rapport med resultaterne for deres lokalitet i løbet af maj måned. Regionen vil naturligvis følge op med videregående undersøgelser og evt. oprensning, hvis undersøgelserne mod forventning viser bekymrende fund af PFAS i jorden.

Regionen har bedt de 22 kommuner i Syddanmark om at melde ind, hvis der skulle være legepladser eller institutioner med risiko for PFAS-forurening, som ikke optræder i regionens databaser. Det betyder også, at listen med de 10 børnehaver og legepladser kan blive udvidet.

Se listen her