Det er hårde tider i Middelfart Kommune, hvor besparelser på skoleområdet skaber bekymring blandt både forældre, lærere, og politikere. Christian Lynggaard, der repræsenterer Konservative i Skoleudvalget, udtrykker dyb bekymring for de konsekvenser, besparelserne vil have for kommunens elever.

– Vi er virkelig kede af det. Det er frygteligt, at vi skal ud i det. Som Morten (gruppeformand Morten Weiss, red.) sagde, så har byrådet aldrig været igennem noget så hårdt. Hvis vi ikke siger ja til besparelser, så skal der betales en endnu større regning, når året er gået, siger Christian Lynggaard.

Besparelserne vil betyde betydelige opsigelser, især på specialskoleområdet, som ifølge Lynggaard vil blive hårdest ramt.

– Man kan ikke have de samme små grupper og klasser, der er ikke lige så mange der kan tage hånd om nogen af de mest sårbare unge vi har.

Lynggaard uddyber, at det især bekymrer de konservative, at nogle af disse elever nu vil blive forsøgt inkluderet i det almene skoleområde, hvilket kan føre til mistrivsel.

– Selvfølgelig er der nogen, der kan holde til det, men det duer bare ikke altid at sætte de her unge sammen. Der vil være flere, der mistrives på begge sider, siger Lynggaard.

– Jeg tror ikke på, at det er de gode fællesskaber man kan skabe ved at samle det på almenområdet, siger Lynggaard og tilføjer:

– Vi har set på Østre Skole, at det virkelig er muligt at løfte de her opgaver. De er nummer tre i Danmark socioøkonomisk, det er rigtig ærgerligt, at vi kommer til at gå flere skridt tilbage.

På trods af den nuværende situation, understreger Lynggaard, at fokus i de kommende budgetforhandlinger skal være på at finde penge til skoleområdet.

– Når budgetforhandlinger starter til 2024, skal vi som det første og vigtigste forsøge at finde penge til det her område.

I mellemtiden skal kommunen forsøge at navigere i en svær situation.

– Det her bliver svært for alle, børn, lærere, pædagoger og forældre. Vi skal virkelig holde øje med trivsel og arbejdsglæde for lærerne, for så skrider det hele først, siger Christian Lynggaard.

Lynggaard understreger samtidig behovet for samarbejde og kommunikation i denne svære tid.

– Vi skal virkelig rykke sammen i bussen og finde løsninger. Det er alfa og omega, siger Lynggaard.