Christian Lynggaard fra Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune giver sin analyse af de faktorer, der bidrager til de lavere karaktergennemsnit i kommunen. Han trækker på både officielle diskussioner og personlige observationer for at belyse problemets omfang.

– De dårlige karaktergennemsnit skyldes en række forskellige årsager. Vi har haft flere samtaler med forvaltningen om dette emne. Interessant nok har min søn, som er elevrådsformand på en lokal skole, også været involveret i diskussioner omkring denne udfordring. Det er værd at bemærke, at dette ikke kun er et lokalt problem, men også en udfordring på nationalt plan. Selvom Middelfart Kommune kun ligger 0,1 point under det nationale gennemsnit, må vi ikke negligere, at vi ligger under dette gennemsnit. Det er en realitet, vi skal forholde os til og arbejde på at forbedre, siger Christian Lynggaard.

Lynggaard dykker dybere ned i nuancerne bag karaktergennemsnittene i Middelfart Kommune og forklarer, hvordan variationer på tværs af skoler, klasser og årgange bidrager til de samlede resultater.

– Vi ser betydelige udsving i karaktergennemsnittene på nogle af vores skoler, hvilket kan variere markant fra år til år. Tag eksempelvis Østre Skole: sidste år præsterede de godt, men i år har de oplevet et fald i gennemsnittet. Dette viser, at karaktergennemsnit ikke kun handler om skolernes generelle præstationer, men også er påvirket af specifikke klasser og årgange. For at få et mere præcist billede af situationen, er det derfor vigtigt, at vi analyserer karakterdata over flere år, forklarer Lynggaard, der er medlem af Skoleudvalget i Middelfart Kommune.

Skolelederudskiftninger har også haft indflydelse på skolernes stabilitet. Lynggaard understreger i den forbindelse, at svaret både er forvaltningens og politikernes.

– Forvaltningen har informeret os om, at flere skoler i kommunen har oplevet skift i deres ledelsesstrukturer, hvilket desværre har skabt en vis grad af uro. Dette har en direkte effekt på os i kommunen og på forvaltningen, da det er vores ansvar at sørge for kvalificerede og kompetente ledere til vores skoler. Når en skoleleder ikke lever op til forventningerne, er det afgørende, at der handles hurtigt og effektivt for at rette op på situationen.

Derudover fortæller den konservative byrådspolitiker, at coronatiden også spiller ind på gennemsnitsfaldet.

– Vi skal også huske på, at dette år markerer den første eksamensperiode siden coronapandemien. Under pandemien, hvor eleverne ikke deltog i de sædvanlige eksamener, blev årskarakterer anvendt i stedet. Denne ændring har sandsynligvis medvirket til at oppuste gennemsnitskaraktererne. Nu, da vi vender tilbage til mere normale omstændigheder, ser vi muligvis en justering eller et fald i disse gennemsnit, hvilket kan forklare nogle af de variationer, vi observerer, siger han.

I sine afsluttende bemærkninger adresserer Christian Lynggaard yderligere faktorer, der bidrager til skoleudfordringerne i Middelfart Kommune, herunder skolevægring og elevernes trivsel.

– Et andet betydeligt problem, vi står over for, er antallet af elever, der lider af skolevægring. Dette er en manifestation af et bredere samfundsmæssigt problem med mistrivsel blandt unge. Det resulterer i, at vi ser flere sårbare elever i vores skoler. Ofte kræver det kun en lille mængde utryghed eller uro i en klasse for at påvirke disse elever negativt. Desuden har øget inklusion i nogle tilfælde ført til mere uro i klasseværelserne, hvilket skaber en selvforstærkende cyklus af udfordringer. Derudover tager processen med at visitere elever til alternative skoletilbud ofte lang tid, hvilket kan forværre situationen, siger Lynggaard og slutter:

– Vigtigheden af trivselsmålinger i denne sammenhæng kan heller ikke undervurderes. Disse målinger er afgørende for at forstå sammenhængen mellem elevernes trivsel og deres boglige præstationer. Selvom vi har nogle indikationer på, at lav trivsel kan korrelere med dårlige karakterer, afventer vi med spænding næste trivselsmåling i januar for at få et mere fuldstændigt billede.