I lyset af den nylige rapport om de forholdsvis lave gennemsnitskarakterer i 9. klasse i Middelfart Kommune, har vi talt med Jens Backer Mogensen, udvalgsformand for Skoleudvalget. Mogensen deler sine tanker om de udfordringer, kommunens skoler står over for, og de tiltag, der er iværksat for at forbedre situationen.

Jens Backer Mogensen er generelt meget tilfreds med skolerne i Middelfart Kommune, og for ham er det vigtigt at understrege, at man allerede ser på sagen.

– Vi er fuldt bevidste om de udfordringer, vi står overfor med de lave gennemsnitskarakterer i vores kommune. Et eksempel er Nørre Aaby Skole, som har vist lavere resultater i forhold til de nationale tal. Som reaktion herpå har vi implementeret specifikke tiltag på denne skole. Det er dog vigtigt for mig at understrege, at det ikke handler om at pege fingre ad enkelte skoler. I stedet fokuserer vi på at arbejde tæt sammen med skoleledelserne, særligt hvor vi ser tydelige udsving i tallene, for at sikre en konstruktiv løsning på disse udfordringer, siger Jens Backer Mogensen.

Ud over de specifikke tiltag på skoler som Nørre Aaby, adresserer Jens Backer Mogensen, udvalgsformand for Skoleudvalget i Middelfart Kommune, også det bredere perspektiv i uddannelse. Han understreger vigtigheden af elevernes trivsel som en central del af deres uddannelseserfaring.

– I hele skoleudvalget er vi enige om, at nøglen til god læring dybest set ligger i elevernes trivsel. Derfor lægger vi stor vægt på dette aspekt. Vores mål er at sikre, at alle børn er glade for at gå i skole. Vi er overbeviste om, at når eleverne trives, vil deres boglige præstationer, herunder karakterer, naturligt følge med. Det handler om at skabe et miljø, hvor børn ikke bare lærer, men også vokser og udvikler sig på en positiv måde.

Jens Backer Mogensen reflekterer også over de bredere samfundsmæssige faktorer, der kan påvirke skolepræstationer. Han ved, at de demografiske forskelle også spiller en rolle og understreger vigtigheden af at have et langsigtet perspektiv i forhold til karakter. Man kan ikke bare se på et år, slår han fast.

– Demografien i en kommune spiller en afgørende rolle for skolepræstationerne. I områder som Nordsjælland ser vi ofte højere gennemsnit, men i Middelfart Kommune foretager vi en mere relevant sammenligning med kommuner, der har en lignende befolkningssammensætning som vores. Der er ingen hurtige løsninger i denne sammenhæng. Vi i skoleudvalget fokuserer ikke på kortsigtede resultater. Det er vigtigt at anerkende, at karaktererne for et enkelt år kan have mange forskellige årsager, og derfor skal de vurderes med et langt perspektiv for øje, fortæller Morgensen.

Jens Backer Mogensen anerkender de nuværende udfordringer, men han forventer, at det vender.

– Mit primære mål er at skabe en folkeskole af højeste kvalitet i vores kommune. Jeg er overbevist om, at når vi fokuserer på at forbedre selve skolen, vil de bedre karakterer følge med som en naturlig konsekvens. Jeg må dog indrømme, at vi i øjeblikket ligger en smule lavere i karaktergennemsnit sammenlignet med andre kommuner. Men det er noget, vi er meget opmærksomme på, og vi stræber mod at forbedre denne position. Vores ambition er klart at ligge højere, og vi arbejder aktivt for at realisere dette mål, slutter udvalgsformanden.