Andelen af virksomheder, der er i kontakt med deres regionale erhvervshus, er kraftigt stigende i Sydjylland, ligesom det er tilfældet over hele landet. Samtidig mener flere virksomheder, at erhvervshusenes tilbud er relevante for deres forretning. Dansk Industri er glade for udviklingen, men peger samtidig på behovet for at forenkle erhvervsfremmeindsatsen, så tilbuddene fremover bliver endnu mere attraktive og overskuelige for virksomhederne at bruge. 

De seks erhvervshuse rundt om i Danmark tilbyder at hjælpe og servicere lokale virksomheder, der skal starte op, udvikle sig eller etablere sig på nye markeder. Og efter nogle magre år ser det ud til, at erhvervshusene har fundet formlen på succes, for de danske virksomheder har det seneste år virkelig taget erhvervshusene til sig.

En ny analyse fra DI viser, at 41 procent af de adspurgte sydjyske virksomheder har været i kontakt med Erhvervshus Sydjylland i 2023. I 2020 lå tallet på 27 procent.

De nye tal glæder chef for erhvervsfremme i DI, Jes Lerche Ratzer.

– Jeg er glad for, at virksomhederne har fået øje på de mange gratis tilbud om hjælp, rådgivning og penge til vigtige investeringer, der kan gøre dem mere konkurrencedygtige i en foranderlig verden, siger Jes Lerche Ratzer og tilføjer:

– Vores små og mellemstore virksomheder er i dag påvirket af voldsomme eksterne forstyrrelser. Hertil kommer enorme mængder af ny EU-regulering som for eksempel ESG-rapportering og nye produktkrav. Her kan erhvervsfremmeindsatsen gøre en afgørende forskel ved at tilbyde hjælp, som kan ruste dem til bedre at håndtere aktuelle udfordringer. Og ved at skubbe på en omstilling, som ofte er helt nødvendig.

En del af forklaringen på erhvervshusenes øgede popularitet skal ifølge DI findes i Virksomhedsprogrammet, der er i målrettet små og mellemstore virksomheder. Programmet tilbyder blandt andet penge til grøn omstilling og udstyr, støtte til køb af privat rådgivning, software og nye kompetencer eller til at ansætte en ledig faglært eller højtuddannet, der kan hjælpe virksomheden med at skabe vækst.

– Virksomhedsprogrammet tilbyder hjælp og støtte til omstilling og udvikling i virksomhederne inden for blandt andet digitalisering, grøn omstilling og eksport. Tilbuddene i programmet er generelt efterspurgte, og mange virksomheder er glade for den hjælp, de får. Jeg vil gerne kvittere for, at erhvervshusene har formået at brede succesen ud til langt flere virksomheder, siger Jes Lerche Ratzer.

Fjern de bureaukratiske benspænd

Jes Lerche Ratzer har dog også en opfordring til de forskellige aktører i erhvervsfremmeindsatsen. I dag bliver iværksættere og små og mellemstore virksomheder mødt af for mange bureaukratiske dokumentationskrav og procedurer, der kan afholde dem fra at gøre brug af relevante tilbud. Han peger derfor på, at fremtidens erhvervsfremmeindsats i langt højere grad skal styrke brugeroplevelsen, fjerne bureaukratiske benspænd og møde virksomhederne i øjenhøjde.

– Mange af vores medlemmer oplever, at det er en tung og bureaukratisk proces at gøre brug af erhvervsfremmetilbud. Bøvlet kan opstå i form af omfattende dokumentationskrav, som ikke er ens på tværs af programmer, eller når virksomhederne skal vente mange måneder på at få udbetalt deres penge. Det skylder vi virksomhederne at rette op på, afslutter han.