Det er afgørende for både medarbejdere og virksomheder, at Folketinget nu skaber stabile rammer om generationsskifte og for forskning og udvikling, lyder det fra Dansk Industri

Regeringen har sammen med Radikale, Dansk Folkeparti, Konservative, Liberal Alliance og  Danmarksdemokraterne lavet en aftale om fremtidens erhvervsliv, og det vækker glæde i Danmarks største erhvervsorganisation Dansk Industri (DI).

– Det er godt politisk håndværk, når så mange partier nu står sammen om at skabe nødvendige forandringer for at sikre faste rammer om udviklingen af dansk erhvervsliv, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI.

– Det er er rigtig god aftale, som kommer både virksomhederne, deres udvikling og deres medarbejdere til gavn, og dermed er aftalen også god for samfundet både lokalt og på landsplan.

Partierne er blevet enige om give familievirksomheder et retskrav på såkaldt skematisk værdiansættelse, hvilket giver trygge rammer for at give stafetten videre til næste generation, samtidig med at generationsskifteskatten falder fra 15 pct. til 10 pct. Desuden får også ejendomsvirksomheder mulighed for at benytte reglerne for generationsskifte.

– Det er helt afgørende for de familieejede virksomheder, at der kommer tryghed om overdragelsen af virksomheden til søn eller datter eller et andet familiemedlem. Det skaber sikkerhed for, at virksomheden bliver på familiens hænder, beholder sin lokale forankring og holder på arbejdspladser og udvikling i lokalområdet, siger Lars Sandahl Sørensen.

Aftalepartierne er også blevet enige om at løfte fradraget for forskning og udvikling (FoU) permanent til 120 pct. for at øge virksomhedernes incitament til at investere i forskning og udvikling.

– Endelig får vi permanente vilkår for forskning og udvikling. Det er vigtigt, at virksomhederne ved, hvad de kan regne med, hvis de skal lægge deres investeringer i Danmark, når der er så hård konkurrence med verden omkring os, siger Lars Sandahl Sørensen.

– Vi havde håbet, at FoU-fradraget var kommet op på 130 pct. Det var erhvervslivets forståelse med politikerne, og det havde bragt os tættere på landene omkring os, som har anderledes gunstige vilkår.

Aftalen er finansieret af råderummet og ved at sanere blandt de eksisterende erhvervsstøtteordninger.