Som en del af lægevagtaftalen mellem Region Syddanmark og PLO-Syddanmark overtager regionen driften af lægevagten fra kl. 23.00 til 08.00 alle ugens dage fra den 1. februar 2024. For at finde den bedste organisering af lægevagtens nattetjeneste, vil regionen afprøve både fuldt og delvist udbud samt en tredje model. Denne beslutning blev truffet af regionsrådet på et møde den 24. april 2023, hvor et stort flertal stemte for forslaget, inklusive SF og Enhedslisten, dog stemte de imod at sende hele lægebetjeningen i udbud om natten.

Fungerende regionsrådsformand Bo Libergren (V) udtrykker sin tilfredshed med regionens grundige undersøgelse af forskellige muligheder for at finde den bedste løsning for lægevagtens nattetjeneste.

– Det er vigtigt for syddanskerne at have et trygt lægevagttilbud om natten. Derfor er jeg glad for, at vi undersøger forskellige muligheder for at finde den bedste organisering af lægevagten om natten, siger Libergren.

Antallet og placeringen af konsultationssteder vil ikke ændres uanset den valgte model. De to udbudsmuligheder adskiller sig ved, at enten en privat leverandør eller regionen selv vil organisere og bemande sygebesøg om natten. Den tredje model vil undersøge, om regionen kan varetage lægevagten om natten i et selvstændigt vagtlægespor. En endelig beslutning om modellen vil blive truffet senest den 1. oktober 2023.

Bo Libergren. Arkivfoto: AVISEN

Libergren forsikrer, at den bagvedliggende organisering ikke vil påvirke borgernes mulighed for at møde op hos vagtlægen om natten.

– Uanset hvilken model vi vælger, vil borgerne fortsat kunne møde op på konsultationsstederne på akutmodtagelserne i Odense, Kolding, Aabenraa og Esbjerg, som de kender det, sige Bo Libergren.

Region Syddanmarks overtagelse af lægevagten om natten er et skridt i moderniseringen af lægevagten, som blev vedtaget med den nye lægevagtaftale. Tidligere på måneden lancerede regionen en ny akutknap-funktion samt en call back-funktion for at forbedre borgernes adgang til lægevagten.

I 2022 havde lægevagten i Region Syddanmark i gennemsnit 252 opkald, 37 konsultationer, 47 videokonsultationer og 34 sygebesøg pr. nat. Aabenraa havde færrest med syv konsultationer om natten, mens Odense havde flest med 20 konsultationer.