Rolf Dalsgaard Johansen er ny præhospital direktør i Region Syddanmark. Region Syddanmark har ansat Rolf Dalsgaard Johansen i den nyoprettede stilling som præhospital direktør. Han kommer fra en stilling som direktør for Social og Sundhed i Haderslev Kommune, før det var han Voksen- og Sundhedschef i Fredericia Kommune. Rolf Dalsgaard Johansen tiltræder pr. 1. august som ny præhospital direktør.

Han skal stå i spidsen for styrkelsen af hele det præhospitale område, som nu får sin egen direktion. Rolf Dalsgaard Johansen er 49 år og kommer fra en stilling som direktør for Social og Sundhed i Haderslev Kommune.

I sin nye rolle får Rolf Dalsgaard Johansen ansvaret for det præhospitale område i Region Syddanmark, sammen med en lægelig chef, som bliver ansat senere på året.

Koncerndirektør Jørgen Bjelskou siger:

– Jeg er rigtig glad for, at vi kan ansætte Rolf Dalsgaard Johansen som vores nye præhospitale direktør. Rolf kommer med en solid erfaring fra sundhedsområdet i det kommunale. Det er en stor styrke, at han kan hjælpe med at skabe de vigtige sammenhænge på tværs af regionen og kommunerne. Den præhospitale indsats skal i endnu højere grad understøtte det nære sundhedsvæsen og mere behandling hjemme hos patienterne. Jeg har stor tillid til, at Rolf og hele vores nye direktion kommer til at bidrage endnu mere til den sammenhæng, der er så vigtig imellem vores sektorer.

Ruste til fremtiden
For at være bedst muligt rustet til den transformation, som sundhedsvæsenet står over for med flere ældre, flere med kroniske sygdomme og flere med mere end én sygdom, er der behov for at gøre det præhospitale område i Region Syddanmark mere robust.

Det ser Rolf Dalsgaard Johansen frem til at være med til at skabe rammerne for. Han siger:

– At have en organisation, der skal være klar 24 timer i døgnet 365 dage om året, er et arbejdsvilkår, jeg har stor erfaring i, og som jeg trives med. Patientoplevet sammenhæng er ofte et væsentligt succeskriterium, når vi spørger patienterne. De vurderer os ikke alene ud fra deres oplevelse i en ambulance. De vurderer os som en del af deres samlede oplevelse i forbindelse med deres ulykke og det hoftebrud, der førte dem forbi ambulance, sygehus, kommunal genoptræning og jobcenter. Derfor har vi en stor opgave i at bidrage til den oplevede sammenhæng, og jeg glæder mig til den enormt vigtige opgave, der ligger i det.

Fakta om det præhospitale område i Region Syddanmark

Den nye organisation kommer til at bestå af en præhospital direktør, som refererer til koncerndirektør Jørgen Bjelskou, og en lægelig chef, som refererer til den præhospitale direktør.

Det er planen, at den nye organisation skal være på plads og i drift i starten af 2025.

Med en ny organisering vil det præhospitale område i Region Syddanmark have ca. 850 fastansatte medarbejdere, hvor hovedparten er reddere.

Fakta om Rolf Dalsgaard Johansen i uddrag
Erhverv

  • 2018 – nu: Direktør for Social & Sundhed, Haderslev Kommune
  • 2014 – 2018: Voksen- og Sundhedschef, Fredericia Kommune
  • 2009 – 2014: Stabschef i Velfærdsforvaltningen, Vejle Kommune.

Uddannelse

  • 2016: Master in Business Administration (MBA), Aarhus Universitet
  • 2010: Certificate in Systemic Leadership and Organization, University of Bedfordshire
  • 2003: Cand.merc. i organisation og strategi, Aalborg Universitet
  • 2001: Bachelor i Politik & Forvaltning, Aalborg Universitet