To mænd er både ved byret og landsret dømt for ulovlig import og handel med franske bulldogs, de har importeret fra Polen. Sagen er nu fremlagt ved Højesteret, da mændene ønsker strafnedsættelse i dommen. Sagen er et vigtigt skridt for domsafsigelser omkring dyrekriminalitet, men Dyrenes Beskyttelse savner fokus på dyrevelfærden.

To mænd har været for Højesteret, da de har forsøgt at få strafnedsættelse i en sag om ulovlig import og salg af over 100 Franske Bulldogs. Hundene blev hentet i Polen og gennem en række annoncer i Gul og Gratis og Den Blå Avis solgt til danske købere som værende stueopdrættede, danske hvalpe. Hvalpene blev desuden solgt uden den nødvendige dokumentation for, at de dels var vaccineret mod rabies og chipmærket, inden de forlod Polen.

Mændene er tidligere dømt i både byretten og landsretten, men sagen har nu været ved Højesteret, fordi den er principiel. Det betyder, at den har samfundsmæssig interesse, og at den kan danne grundlag for, hvordan der dømmes i lignende sager fremover.

-Vi er meget interesserede i denne sag, da det kan have store konsekvenser for, hvordan domstolene fremover udnytter strafferammen, når det kommer til dyrekriminalitet. De mange syge hvalpe har haft dybt kritisable forhold, for slet ikke at tale om de forældrehunde som er i Østeuropa, og bliver brugt som avlsmaskiner, siger Jens Jokumsen, familiedyrschef i Dyrenes Beskyttelse.

Dyrenes Beskyttelse så gerne at dommen fokuserede på de enorme dyrevelfærdsmæssige konsekvenser, der er forbundet med at hunde avles og importeres illegalt. Hundene lever kummerligt, og mange af hvalpene tages fra deres mor alt for tidligt, hvilket resulterer i varige mén og udfordringer senere i livet.

Problemet kan løses
Den store, økonomiske gevinst ved avl af hunde har skabt et marked, hvor hunde avles dels i Danmark, men også i udlandet under dårlige forhold, og hvalpene sælges til intetanende hvalpekøbere. For at komme problemet til livs har Dyrenes Beskyttelse en række forslag, som skal gøre det langt sværere at importere og sælge hvalpe illegalt i Danmark.

Først og fremmest skal onlinesalg af hunde kun være muligt for den registrerede hundeejer. Hvis hundene kun kan sælges af den registrerede ejer i Dansk Hunderegister, i og med at salgsannoncerne kun kan oprettes af ejer, bliver ejeroplysningerne 100 procent sporbare. Dette vil gøre det betydeligt sværere at sælge ulovligt importerede hvalpe.

Dyrenes Beskyttelse mener derudover, at Fødevarestyrelsen årligt bør gennemføre Klar Til Hund-kampagnen, som allerede er udarbejdet og har et indhold, der kan hjælpe kommende hundeejere til at navigere i markedet med salg af hunde.

-Det er en stor beslutning at få hund, og mange er uerfarne i markedet. Der er desværre flere faldgruber og skrupelløse sælgere, som ønsker profit og ikke tænker på, at hunden skal ud i et godt hjem, der kan møde dens behov. Derfor har køberne brug for oplysning, siger Jens Jokumsen.

Efterforskning skal hjælpe
Til slut ønsker Dyrenes Beskyttelse hårdere straffe, da det har en præventiv effekt på overtrædelser af lovgivningen. Strafferammen tillader nu kun bødestraffe på op mod 30.000 kr. for erhvervsmæssigt hundehold ved gentagende overtrædelser og kun fængsel i op til 2 år. Hertil kommer mulighed for frakendelse af retten til privat- og erhvervsmæssigt hold af dyr.

-Ved at øge strafferamme op til 6 år vil en afledt effekt af den højere strafferamme være, at politiet får yderligere efterforskningskompetencer og dermed bedre kan efterforske sager om for eksempel hvalpefabrikker og anden organiseret kriminalitet med dyr, og på den måde kan vi få bugt med problemet, siger Jens Jokumsen.

Dyrenes Beskyttelses afdeling for efterforskning af ulovlig handel med hunde og hvalpe håndterer mellem 50 og 100 sager årligt. Hundene avles overvejende uden for Danmarks grænser under kummerlige forhold, og kommer ulovligt til Danmark. De kan være syge, fjernet fra tæven for tidligt og har ikke fået de lovpligtige vacciner, når de kommer til landet på ulovlig vis.

-Vores afdeling for efterforskning sidder med rigtig mange af disse sager, og samler materiale til politiet som kan bruges til at fælde de kriminelle bagmænd. Vores efterforskere er tidligere politifolk, som ved, hvordan politiet arbejder, siger Jens Jokumsen.

I Danmark har vi ca. 810.000 hunde fordelt på 617.935 privat hjem og i 2022 registrerede Dansk Hunderegister 66.743 nye hunde i danske hjem.