Det er afgørende, at regionernes medarbejdere er så trygge som muligt.

– Vi arbejder løbende på at sikre trygge rammer for vores medarbejdere, også der hvor det er svært. I fremtiden vil vi derfor give mulighed for at beskytte medarbejderes navne i journalerne, hvor der er behov for dette, siger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau.

Danske Regioners bestyrelse har besluttet, hvilken løsning der skal arbejdes videre med for at beskytte medarbejdernes identitet, når der er behov for det. Ordningen kommer til at betyde, at regionen kan sløre sundhedspersonalets navne i journaler og logs, når en patient optræder truende eller voldeligt. I stedet for medarbejdernes navne, vil patienterne i stedet se en kode. Med andre ord: Medarbejderes navne vil blive pseudonymiseret. Løsningen kommer til at gælde visningen af journaler og logs på Sundhed.dk og i app’en MinSundhed.

Ud over sløring af medarbejderes navne overfor på individ-niveau vil Danske Regioners bestyrelse på sigt også gøre det muligt, at pseudonymisere på afdelings-niveau, når afdelinger har særlige udfordringer med udadreagerende patienter.

Fortsat fuld adgang til information for de fleste patienter

– Vi har valgt en model, der tager udgangspunkt i, at det heldigvis er et lille mindretal af patienterne, der optræder voldelig og truende, siger Anders Kühnau.

– Derfor vil hovedparten af patienterne fortsat kunne se i journalerne, hvem de er blevet behandlet af. Til gengæld skal vi også være parat til at beskytte vores medarbejdere i de tilfælde, hvor der er behov for det. Vi synes, at vi med denne model har fundet en god balance mellem at fastholde åbenheden for de mange, men til gengæld give navnebeskyttelse i de situationer, hvor der er behov for det, tilføjer han.

Kompleks opgave både teknisk og juridisk

Danske Regioner arbejder nu videre med at udvikle og implementere modellerne for beskyttelse af sundhedsmedarbejdernes navne.
For nylig vedtog Danske Regioner også et andet tiltag, der kan bidrage til mere sikkerhed for medarbejderne. Det gælder de navneskilte, som ansatte bærer på deres arbejdstøj. I fremtiden vil alle regionernes medarbejdere selv kunne vælge, om de kun vil skilte med fx deres fornavn i stedet for deres fulde navn.