Middelfart Kommune har lanceret et stort projekt for at fremme inkluderende læringsmiljøer og bedre vilkår for en sammensat elevgruppe i folkeskolerne. Projektet er støttet med 9 mio. kr. fra A.P. Møller Fondens folkeskoledonation.

Formålet med indsatsen er at højne de specialpædagogiske kompetencer blandt medarbejderne i Middelfart Kommunes skoler. Dette vil skabe rammer med plads til alle elever og give bedre muligheder for elever med behov for støtte, så de kan forblive i klassefællesskabet i den almindelige folkeskole.

Projektet er baseret på en omfattende analyse af organisering og praksis i forhold til inkluderende læringsmiljøer og specialpædagogisk støtte i Middelfart Kommune. Analysen blev gennemført af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) i 2021-2022. Forskning viser, at elever med særlige behov udvikler sig bedst og i højere grad består folkeskolens afgangseksamen, når de undervises i almenområdet.

Indsatsen indebærer et fireårigt kompetenceudviklingsforløb for medarbejderne, der skal styrke deres evne til at se “bagom adfærd” og øge deres viden om de forskellige børns behov. Målet er at kvalificere og udvide medarbejdernes evne til at skabe en undervisning, hvor flere elever trives og udvikler sig fagligt i folkeskolerne.

Projektet vil blive implementeret fra sommeren 2023 og løber frem til 2027. Middelfart Kommunes fælles vision for alle børn og unge, “Fra Middelfartbarn Til Verdensborger”, fokuserer på chancelighed og understøttelse af en attraktiv og helhjertet skoledag for alle elever, hvor de føler sig inddraget, støttet og en del af et fællesskab.