Middelfart Kommune har udpeget Birgit Munk som ny skolechef, der kommer med en bred erfaring inden for skoleområdet. Birgit Munk skal være med til at udvikle folkeskolerne i Middelfart Kommune og arbejde med visionen for Børn- og Ungeområdet, der handler om at give alle børn lige chancer for at trives og lære.

Munk kommer fra en stilling som teamleder i kommunens afdeling for Skole- og Dagtilbud og afløser Grete Berggren, der går på pension. Som skolechef får hun ansvaret for kommunens 11 folkeskoler, ungdomsskolen, musikskolen og specialskolen Skrillingeskolen.

En af de vigtigste opgaver for Birgit Munk bliver at styrke skolernes mulighed for at give elever, der har brug for ekstra støtte, den rette hjælp i almenområdet. Målet er, at folkeskolerne i højere grad skal have rammerne til at rumme flere i de almene fællesskaber. Middelfart Kommune har netop modtaget 9 mio. kr. fra A.P. Møller Fondens folkeskoledonation til at håndtere denne opgave.

Birgit Munk har arbejdet i en række forskellige stillinger på skoleområdet, herunder som lærer i Kolding Kommune, viceskoleinspektør, skolekonsulent og chefkonsulent hos Rambøll, samt teamleder i Skole og Dagtilbud i Middelfart Kommune. Hun tiltrådte stillingen som skolechef den 1. februar 2023.