I de seneste år har Den Nye Lillebæltsbro været vidne til en række uheld og brande, der har forårsaget betydelig skade på broens infrastruktur. I lyset af disse hændelser har Vejdirektoratet taget initiativ til et omfattende renoveringsprojekt.

En af de primære arbejdsopgaver under denne renovering er udskiftning af de bolte, der holder broens kabler på plads. Det er et nøgleelement i broens struktur, som har lidt skade under de forløbne uheld. Udover dette vil der også være en omfattende indsats for at styrke broens modstandskraft mod brand.

– Dette er et stort arbejde, men det er nødvendigt for at sikre broens sikkerhed og holdbarhed, siger Jens Præst, Specialkonsulent hos Vejdirektoratet.

I flere tilfælde har broen været ramt af brand, herunder en stor brand på broen for nogle år siden og en nylig episode. For at forebygge fremtidige brande, vil klemmerne, som broen hænger i, blive behandlet med en specifik brandhæmmende maling.

– Vi arbejder på at styrke broens modstandsdygtighed mod brand. Vi benytter en særlig brandmaling, der kan bidrage til at reducere skader, hvis der skulle opstå en brand i fremtiden, forklarer Jens Præst.

Renoveringen er i fuld gang, og alle aktiviteter er indhyllet i telte for at beskytte mod miljømæssige påvirkninger og skadelige stoffer, der frigives under sandblæsning, en vigtig del af renoveringsprocessen.

Arbejdet forventes at være færdigt i løbet af anden halvdel af dette år. Præst og hans team er optimistiske omkring projektets fremskridt og fremtidige sikkerhed.

– Vi er fortrøstningsfulde omkring arbejdet og håber at afslutte det inden årets udgang. Vores hovedprioritet er at sikre, at Den Nye Lillebæltsbro forbliver en sikker og pålidelig infrastruktur for vores medborgere, slår Præst fast.

Ved at træffe proaktive forholdsregler for at styrke broens sikkerhed, håber Vejdirektoratet at undgå lignende hændelser i fremtiden og fortsætte med at levere en effektiv transportrute over Lillebælt.