Sagsbehandlingstiden for enfamiliehuse varierer meget fra kommune til kommune i Region Syddanmark. Fra under to uger i Vejen kommune til mere end 18 uger i Fanø Kommune. Tallene viser, at det er meget få kommuner i regionen, der overholder aftalen om sagsbehandlingstid. I Fredericia er man gået fra 40 dage i 2021 til 79 dage i 2022.

Alt for lang sagsbehandlingstid på nye boliger: Kommuner overholder ikke aftale. Der er stor forskel på kommunerne i Region Syddanmark, når det kommer til sagsbehandlingstider for enfamiliehuse. Mens familier skal vente meget, meget længe i nogle kommuner, så er andre kommuner hurtigere til at få sagen afsluttet.

Det viser data fra KL’s servicemålsstatistik, som Dansk Ejendomsmæglerforening har bearbejdet.

Værst ser det ud i Fanø og Kerteminde Kommuner, hvor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er henholdsvis 128 og 123 dage. Samtidig er sagsbehandlingstiden steget i begge kommuner. I Fanø Kommune er sagsbehandlingstiden steget til det firedobbelte fra 2021 til 2022. 

Billund og Vejen kommuner er helt i front med en sagsbehandlingstid for et enfamiliehus på hhv. 10 og 12 dage.  

– Tallene viser tydeligt, at ventetiden på at få behandlet sin byggesag varierer meget fra kommune til kommune. Det bliver i mange tilfælde en flaskehals for de borgere, der gerne vil udvide eller bygge nyt. Det må kunne gøres bedre, siger direktør i Dansk Ejendomsmæglerforening, Ole Hækkerup.  

En unødig lang proces: indfør klima-fasttrack  

I 2015 indgik regeringen og KL en aftale om et fælles servicemål. Aftalen skulle være med til at sikre, at sagsbehandlingstiderne ikke bliver trukket i langdrag. Max 40 dage må en kommune bruge på sagsbehandling af enfamiliehuse, hvis den skal leve op til servicemålet. Det er der 11 kommuner i regionen, der lever op til. 

Det er en kompleks proces at få opført et nyt hus, og derfor er det afgørende, at der er mindst muligt bureaukrati, så processen fra ansøgning til godkendelse ikke bliver unødigt lang.  

Det er spildtid, og al den ventetid koster. Derfor anbefaler Dansk Ejendomsmæglerforening, at politikerne kigger på at lave et fasttrack-system. Hvis en byggesag indeholder klimatiltag ud over, hvad der kræves i byggeloven, så skal sagsbehandlingstiden holdes under 30 dage.  

– Et klima-fasttrack for byggesager vil betyde, at borgerne oplever kortere sagsbehandlingstid, og samtidig bliver man som bygherre motiveret til at tænke mere klimavenligt. På den måde slår man to fluer med et smæk, siger Ole Hækkerup.  

Det vil sikre en mere effektiv byggeproces og samtidig gavne klimaet.  

Sagsbehandlingstid i 2021 samt 2022 i kommunerne i regionen 

Kommune 2021 2022 
Fanø Kommune 30   128  
Kerteminde Kommune 87   123  
Ærø Kommune 59   87  
Odense Kommune 59   86  
Faaborg-Midtfyn Kommune 65   80  
Fredericia Kommune 40   79  
Nyborg Kommune 91   65  
Langeland Kommune 65   60  
Nordfyns Kommune 51   56  
Assens Kommune 56   50  
Aabenraa Kommune 24   47  
Kolding Kommune 31   40  
Vejle Kommune 47   39  
Middelfart Kommune 39   38  
Sønderborg Kommune 23   34  
Varde Kommune 56   30  
Svendborg Kommune 34   25  
Esbjerg Kommune 50   25  
Haderslev Kommune 14   19  
Tønder Kommune 20   17  
Billund Kommune 13   12  
Vejen Kommune 11   10  
Gennemsnit hele regionen 44 52