I dag oplever bilister og andre trafikanter forlænget rejsetid på Rute 161 mellem Fredericia og Middelfart. Den Gl. Lillebæltsbro, som er en vital forbindelse mellem de to byer, vil være spærret periodevis fra kl. 17:30 til 21:30.

Trafikanter kan forvente forlænget rejsetid på mellem ti og 30 minutter. Spærringen vil foregå i intervaller på 15-20 minutter, hvorefter trafikken igen vil blive sluppet fri. Det er vigtigt at bemærke, at gående, cyklister og knallerter også vil blive påvirket af disse spærringer og ikke vil kunne passere broen i de angivne perioder.

Arrangementets natur er ikke specificeret, men det kræver altså, at denne vigtige trafikåre spærres af flere omgange i løbet af aftenen.