I de senere måneder har de retskemiske afdelinger i Danmark fundet euforiserende stoffer i puff bars og vapes (e-cigaretter). Der er både fundet syntetiske og semi-syntetiske cannabinoider. Sundhedsstyrelsen advarer derfor om, at de kan være sundhedsskadelige.

  1. juni 2024

Puff bars har vist sig at kunne indeholde særligt farlige euforiserende stoffer, hvor blot en lille mængde kan medføre alvorlige forgiftninger og i værste fald dødsfald. Det er desuden forbudt at sælge og besidde såkaldte puff bars, ligesom det er forbudt at sælge og besidde illegale stoffer i Danmark.

“Vi er meget bekymrede over, at børn og unge kan få så let adgang til et produkt, som er så skadeligt. Det kan være svært at se ud fra indholdsfortegnelsen på disse puff bars, hvad de indeholder, og nogle unge tror måske, at de kun indeholder nikotin,” siger enhedschef Niels Sandø.

De retskemiske afdelinger undersøger løbende puff bars og andre produkter, der bliver indleveret via toldvæsenet eller fra politiet. Analyserne foretages for eksempel, hvis der sker ulykker blandt unge, hvor der er mistanke om samtidigt forbrug af stoffer. Det kan også være i forbindelse med beslaglæggelser, eksempelvis hvis der er mistanke om euforiserende stoffer, når der kommer store lagre til landet.

Sundhedsstyrelsen holder løbende øje med narkotikasituationen i Danmark. Overvågningen sker i tæt samarbejde med mange andre aktører, herunder blandt andet politi, Toldstyrelsen, retsmedicinske institutter og andre nationale myndigheder.

Samarbejdet om overvågningen sker også på europæisk plan og i regi af det europæiske narkotikaovervågningscenter, EMCDDA. Der er i overvågningen naturligt fokus på at følge nye tendenser, nye stoffer og misbrugsmønstre.

Syntetiske og semi-syntetiske cannabinoider

Syntetiske cannabinoider er kemisk forskelligt opbygget end det naturlige stof THC, som man finder i cannabis, men mange af dem har vist sig at være langt stærkere end i cannabis. Dermed kan syntetiske cannabinoider potentielt være mere skadelige end cannabis og kan øge risikoen for akutte forgiftninger og udvikle psykiske lidelser såsom kraftige psykoser og hallucinationer.

Semi-syntetiske cannabinoider har en struktur, der ligner THC, dvs. det aktive stof i cannabis. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at risikoen for skader ved at bruge disse stoffer er de samme som ved brug af cannabis på grund af ligheden med cannabis.

Både brugen af semi-syntetiske og syntetiske cannabinoider kan blandt andet, som ved brug af cannabis, give nedsat opmærksomhed, nedsat koncentrations- og indlæringsevne, sløvhed samt nedsat bevægelses- og reaktionsevne, hvilket samlet set forringer evnen til at køre bil og øger risikoen for trafikulykker.

Eksempler på fabrikerede puff bars, hvor der henvises til diverse indholdsstoffer