I sagen om det omfattende jordskred ved Alling Å, har Randers Kommune taget et usædvanligt skridt ved at sende en foreløbig regning på 41,5 millioner kroner eksklusiv moms til virksomheden Nordic Waste, som middelfarteren Torben Østergaard-Nielsen er medejer af.

Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt forklarer i et brev, at opgørelsen dækker udgifter fra 19. december til 9. januar. Han understregede, at det kun er en foreløbig opgørelse og åbnede op for muligheden af, at yderligere regninger kan tilkomme. Disse udgifter er opstået, da kommunen måtte træde til med hasteforanstaltninger for at forhindre yderligere miljøskader efter at det blev klart, at Nordic Waste’s oprindelige forebyggende tiltag var utilstrækkelige.

Randers Kommunes indsats er baseret på miljøbeskyttelseslovens §70, stk. 1, der pålægger kommunen en handlepligt i tilfælde af miljøtrusler. Det er denne lovbestemmelse, der har dannet grundlag for at sende regningen til Nordic Waste som en del af ‘forureneren betaler’-princippet.

Situationen blev kritisk i december, hvor jordskredet nær Alling Å udgjorde en alvorlig trussel mod områdets miljø. Randers Kommune måtte træde til med akutte foranstaltninger for at forhindre, at jordskredet og det medfølgende materiale forurener Alling Å og tilstødende vandløb.

Nordic Waste, delvist ejet af Middelfart-milliardæren Torben Østergaard-Nielsen, står nu over for en betydelig økonomisk forpligtelse. Virksomheden har endnu ikke offentligt kommenteret på regningen eller givet udtryk for, hvordan de agter at reagere på kommunens krav.

Denne sag rejser vigtige spørgsmål om miljøansvar og betalingsforpligtelser i henhold til dansk miljø lovgivning. Det forventes, at yderligere udviklinger i sagen vil blive nøje overvåget af både lokale myndigheder og miljøorganisationer, ligesom ministeren på området, Magnus Heunicke i sidste uge gik ind i sagen.

Randers Kommune har opfordret Nordic Waste til at reagere hurtigt på regningen og erklæret sig villig til at diskutere betalingsbetingelserne. Kommunen har også gjort det klart, at de forventer yderligere udgifter i forbindelse med de fortsatte afværgende foranstaltninger og vil fortsat føre en nøje bogføring over disse omkostninger.

Denne sag er ikke kun et spørgsmål om økonomisk kompensation, men også et vidnesbyrd om de miljømæssige og juridiske udfordringer, som kommuner står over for, når de konfronteres med industrielle forurenere. Resultatet af denne sag kan danne præcedens for fremtidige tilfælde af miljøforurening og kommunal intervention i Danmark.

I en pressemeddelelse udsendt fredag fremførte virksomheden, at den i december investerede et tocifret millionbeløb i sikkerhedsforanstaltninger for at stabilisere området og forhindre yderligere spredning af jordskredet. Denne påstand blev imidlertid modtaget med skepsis af Randers’ borgmester, Torben Hansen (S), der udtalte, at han ikke kunne genkende virksomhedens fremstilling af situationen.

Læs også