Skolernes sommerferie går på hæld og nye trafikanter skal ud i trafikken. Nogle bevæger sig ud i trafikken i følgeskab med en voksen, mens andre gør det på egen hånd for første gang, hvorfor det kræver ekstra opmærksomhed, tålmodighed og påpasselighed hos de erfarne trafikanter.

Hovedparten af landets politikredse gennemfører i ugerne 32 og 33 målrettede indsatser på skolevejene i forbindelse med skolestart, hvor mange tusinde børn, som er nye og urutinerede trafikanter har første skoledag.

-Det er vigtigt at køre hensynsfuldt på skolevejene, hvor tusindvis af børn færdes hver dag. Hvert år stopper vi desværre alt for mange bilister, der kører for stærkt, som har glemt at bruge sele på dem selv og deres barn eller børn, er uopmærksomme eller som undlader at respektere diverse forbudsskilte ved skolerne. Det handler om tryghed og sikre skoleveje og derfor gennemfører vi også kontroller i år, siger Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiets Koncernkommunikation.

Nogle bilister har for travlt med at bringe deres egne børn sikkert i skole. De udviser ikke hensyn over for andres børn, der som fodgængere eller cyklister er på vej til skole. Derfor vil politiet igen i år ved anvendelse af manuelle kontroller og Automatisk Trafik Kontrol sætte ind for at medvirke til sikring af skolevejen og skride ind over for trafiksyndere.

Politiindsatserne vil blive koncentreret om skoleveje, hvor der især vil blive fokuseret på

-bilernes hastighed

-om børnene er fastspændt i bilerne i sikkerhedssele

-om førerne selv husker at anvende sikkerhedssele

-skolepatruljernes arbejde, og

-forældrenes trafikale adfærd, herunder parkering, i forbindelse med aflevering af børn ved skolerne.

Forældrenes indsats
Der er heldigvis få børn, der kommer til skade i trafikken, og det skyldes blandt andet at forældrene er gode til at passe på deres børn, når de skal ud på vejene, hvor forældrenes indsats betyder meget.
Sammen med Rådet for Sikker Trafik anbefaler Rigspolitiet følgende:

Træn skolevejen til fods

-Vælg en sikker rute. Det er den rute, hvor I skal krydse vejen færrest gange, og hvor der er mindst trafik.

-Gå ruten mange gange sammen og aftal enkle regler for, hvad barnet skal gøre de forskellige steder.

-Gentag reglerne, I har øvet før: Stop ved kantstenen, se dig for til begge sider, tjek at bilerne stopper, før du går over for grønt.

-Lær dit barn at lægge mobiltelefonen væk, når I går i trafikken. Og vær selv et godt eksempel.

Træn skolevejen på cykel
Selv om dit barn ikke er klar til at cykle alene endnu, kan I bruge skolevejen til at cykle sammen, hvis trafikken er egnet til det – og dit barn er klar. Det er dig, der bedst kan vurdere det.

-Vælg en sikker cykelrute, hvor I skal krydse vejen færrest gange og hvor der er cykelsti.

-Lad dit barn køre inderst eller forrest – så kan du holde øje med det.

-Sig til i god tid, før I skal dreje.

-Lær dit barn at give tegn, når I skal dreje eller stoppe.

-Stop og se jer godt for, før I krydser en vej. Husk, dit barn har brug for længere tid end dig til at sætte i gang. Nogle steder skal I måske trække over.

-Husk cykelhjelmen. Den bedste måde at få dit barn til at bruge cykelhjelm, er hvis du selv gør det.

Transporterer du dine børn i bil, når de skal til og fra skole skal du blandt andet:

-Vær opmærksom og udvis hensyn over for de andre trafikkanter på vejen.

-Vær opmærksom og udvis agtpågivenhed over for de mange nye og usikre trafikkanter.

-Sørg for at dine børn og du selv er fastspændt.

-Overhold hastighedsgrænsen.

-Koncentrer dig om at køre bil, når du kører bil.

-Respekter skiltningen omkring skolerne, indkørsel forbudt og parkeringsforbud m.m.
Indsatserne bakker op om Rådet for Sikker Trafik, TrygFonden og kommunernes kampagne skolestartskampagne.