Pernelle Jensen (V) er valgt som ny formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen. Hun tager over efter Bo Libergren (V), der for nylig tiltrådte som regionsrådsformand i Region Syddanmark.

På et møde i Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen 4. december blev Pernelle Jensen (V) enstemmigt valgt som ny formand for udvalget.

Pernelle Jensen har tidligere i en kort periode fra 20. marts til 31. juli 2023 været formand for udvalget. Det skete, fordi Bo Libergren (V) vikarierede for Stephanie Lose som regionsrådsformand, imens Stephanie Lose var fungerende økonomiminister.

Den 27. november 2023 blev Stephanie Lose (V) fritaget fra hvervet som regionsrådsmedlem i Region Syddanmark for at indtræde i regeringen som økonomiminister. Bo Libergren blev ved samme lejlighed valgt som ny regionsrådsformand og har derfor ønsket at trække sig som formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen.

Der er nok at tage fat på

Pernelle Jensen blev valgt ind i regionsrådet i 2022 og har siddet i Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen siden da. Udover nu at være formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen er hun også medlem af regionens sundhedsudvalg.

Pernelle Jensen glæder sig til arbejdet som formand for udvalget:

– Der er rigtig meget at tage fat på i Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen i den kommende tid. Fra 1. februar 2024 hjemtager vi lægevagten om natten, og 1. januar træder den nye sundhedsaftale mellem region, kommuner og almen praksis i kraft – en aftale, der har et stort og vigtigt fokus på børns og unges trivsel. Derudover venter vi jo også spændt på udmeldingen fra den sundhedsstrukturkommission, som arbejder lige nu. En udmelding, som kommer til at have stor betydning for både sygehuse, kommuner og praksisområdet.

Bo Libergren forlader udvalget efter næste regionsrådsmøde

Bo Libergren har været formand for det udvalg, der har med det nære sundhedsvæsen at gøre, siden regionerne blev oprettet i 2007 – på nær et par år, hvor han var formand for Udvalget for Regional Udvikling, og 4-5 måneder i foråret 2023, hvor han var fungerende regionsrådsformand.

Bo Libergren ønsker ikke blot at trække sig som formand for udvalget, men også som menigt medlem. Det sker dog først, når regionsrådet 18. december 2023 har godkendt, at Bo Libergren udtræder af udvalget.

Fakta om Pernelle Jensen

Pernelle Jensen er 43 år og har tidligere arbejdet som specialkonsulent i Udenrigsministeriet. Siden 2010 har hun været medlem af byrådet i Fredericia, hvor hun er formand for Unge- og Uddannelsesudvalget.

Pernelle Jensen bor i Fredericia med sin mand Jakob og deres 4 børn på 7 år, 5 år og tvillinger på 3 år.