Næsten en halv million danske boligejere skal få styr på deres boliginformationer, da de nu har modtaget besked fra skattevæsnet om kommende ejendomsvurderinger. Beskeden fungerer som en deklaration, der varsler om de oplysninger, som den nye ejendomsvurdering vil blive baseret på.

Ole Dall, rådgiver hos Arkitekthjælp og tidligere ejendomsmægler, uddyber, hvordan processen fungerer. Der er forskel på kommunerne. I Vejle tager det næsten et halvt år, mens det i andre kommuner kan tage 3-4 måneder. Kommunerne har meget travlt, især når forskellige rådgivere også skal inddrages i processen, siger han.

BBR – det retvisende billede
BBR-registret (Bygnings- og Boligregistret) er et afgørende element i vurderingsprocessen. Hvis man har to toiletter, skal det fremgå af BBR, ligesom arealer skal rettes, hvis de ikke passer.

For parcelhusejere er det essentielt, at deres BBR-oplysninger er præcise og opdaterede, understreger Dall.

– For at få BBR til at stemme, er det noget af det vigtigste overhovedet for parcelhusejere. Har du to toiletter, så skal det stå der. Passer arealerne ikke, så skal de rettes. Har man udbygninger under 50 kvm, skal det indgives direkte. På den måde kan man få det lovliggjort, forklarer han.

Hvis myndighederne mener, der er noget, der skal rettes derefter, skal man søge om lovliggørelse. Dette kræver, at man går ind under byg- og miljøsystemet og udfylder en plan med 17 punkter – en opgave der næsten kræver, at man kender bygningsreglementet.

Det er af vital betydning, at BBR-oplysningerne er korrekte, da det blandt andet er dem, forsikringsselskaberne baserer deres dækning på.

– Fra 2016 sagde forsikringsselskaberne, at det der står i BBR, er det, vi erstatter. Har man en gammel garage, der er lavet til beboelse uden at det er registreret, så får man ikke dækket mere end selve garagen af forsikringen, siger Dall.

Han opfordrer ejere til at tjekke deres egne oplysninger på bbr.dk eller ois.dk, hvor man kan se ejere, et luftfoto af bygningen, og man kan udskrive sin BBR.

– Hvis der er noget, der kræver en lovliggørelse, kan det godt kræve en rådgiver, da det er lidt omstændigt, siger Dall, der understreger vigtigheden af at have en retvisende BBR.

Nye ejendomsvurderinger
De nye ejendomsvurderinger bringer adskillige udfordringer med sig. Ifølge Ole Dall, er en af de største udfordringer mængden af manglende vurderinger.

– Efter de nye vurderinger er der stadig mange, der mangler. Nogle har endda fået 2, fordi de står som to ejere. Her skal man gå ind på vurderingsportalen.dk eller vurdering.dk, hvor boligejere kan finde en omfattende vejledning på 19 sider om de nye vurderinger, som trods sin længde, er meget informativ, siger Dall.

Dall, med sin baggrund som ejendomsmægler, kommer også med et relevant eksempel for at illustrere udfordringerne i vurderingsprocessen.

– For eksempel kan et topmoderne hus være vurderet til 2 millioner. Ved siden af kan der ligge et gammelt hus, der trænger til en hånd og slet ikke har de samme egenskaber, men det vil ifølge de nye vurderinger koste det samme.

Han påpeger, at selvom en mæglervurdering blot er en vejledning, og at der ikke er nogen fast pris, før noget er solgt, så er den om ikke andet mere præcis end disse maskinvurderinger.

Han udtrykker bekymring for, at styrelsen vil blive oversvømmet med henvendelser i forbindelse med de nye vurderinger.

– Jeg er bange for, at styrelsen vil drukne i henvendelser, som Schlüter sagde – ‘det skal være nemt at være dansker’. Men det er jo ikke nemmere, at vi nu skal til at bevise alt det her. Når det nu har taget så lang tid at få dette rettet, hvordan kan vi så få eventuelle klager håndteret inden for 4 uger?

Samtidig understreger han, at der er meget travlt på BBR-kontorerne, især i Trekantområdet. Dette vil uden tvivl føre til forlængede sagsbehandlingstider, understreger han.

Udfordringer og gode råd
Dall påpeger, at mange kan blive overraskede over vurderingen af deres ejendom. Ifølge ham er det ikke første gang, at ejendomsejere har kæmpet med nøjagtigheden af de offentlige optegnelser. Han nævner den såkaldte ‘varmecheck’ som et konkret eksempel.

– Vi så det med varmechecken, hvor mange ikke havde fået rettet i BBR, hvad enten man havde den ene eller den anden form for varme. De tjekkede BBR fra 2020, men der var sket meget på de to år, og mange kan glemme at opdatere det. Et specifikt eksempel, er Koldings borgmester som fik en varmecheck, på trods af han havde haft fjernvarme i 10 år. I begyndelsen kunne han ikke engang få lov til at betale det tilbage,” forklarer Ole Dall.

Han anfører desuden, at processen med de nye ejendomsvurderinger kunne have været bedre organiseret.

– På dette tidspunkt skulle man nok have opdelt landet lidt, i stedet for bare at sætte det hele i gang på en gang. Uanset hvad, vil der være en masse bekymrede ejere, der henvender sig omkring lave vurderinger og konsekvenserne heraf i forhold til lån og ejendomsskat.

Han påpeger også de praktiske udfordringer ved offentlige vurderinger.

– Det vil altid være umuligt med offentlige vurderinger, for hvordan skal man kunne lave dem på afstand? spørger han retorisk.

Han mener også, at det er meget svært at lave en elektronisk vurdering, hvis der ikke har været solgt huse i området, og er skeptisk over for fremtiden for elektroniske vurderinger.

– Jeg tror ikke, det nogensinde kommer til at virke med de elektroniske vurderinger, konkluderer Dall.

Han anbefaler, at boligejere tjekker deres BBR for at se, om den er retvisende, og på den måde være på forkant med vurderingen.

Med de nye ejendomsvurderinger i horisonten er det essentielt for boligejere at sikre sig, at deres BBR er korrekt. At tage sig tid til at gennemgå disse informationer og rette eventuelle fejl kan i sidste ende spare både tid, penge og besvær.