En ny rapport udarbejdet af COWI for Randers Kommune viser, at ca. 3 mio. kubikmeter jord kan være i bevægelse hos Nordic Waste, der blandt andet ejes af Middelfarts største erhvervsmand, Torben Østergaard-Nielsen, og først når 0,7-1,5 mio. kubikmeter jord er løbet ud fra Nordic Waste vil jordskredet stoppe – om forventeligt 1-2 år.

Samtidig viser rapporten, at det er muligt at styre jordskredet. Og det er godt nyt.

Lige nu er hastigheden på jordskredet faldet til 0,3-0,4 meter /t svarende til 7,2-9,6m meter i døgnet i to retninger: Ud mod Alling Å, Gl. Århusvej og Ølst by og ud mod ådalen øst for Gl. Århusvej.

“Der kan efterhånden ikke være nogen tvivl om, at det er en kæmpestor og enormt vigtig opgave, Randers Kommune er i gang med. Vi har haft succes med vores omfattende afværgeforanstaltninger, og det skal vi bare fortsætte med,” siger Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune.

I rapporten kan man læse, at Randers Kommune frem til 7. januar havde fjernet 450 læs fyldjord fra jordskredet svarende til 0,3% af jorden hos Nordic Waste. Og dermed står det også klart, at det ikke er muligt at køre al jorden væk. Regningen ville blive for stor. Ifølge rapporten ville den løbe op i ca. 2,2 mia. kr.

Jorden kan kontrolleres

Rapporten kigger også på mulige scenarier, hvis man lader jorden skride. Her kan man enten vælge at lave en kontrolleret opfyldning, hvor bevægelsen kontrolleres løbende med gravemaskiner, dumpers og dosere, så jordskredet stoppes og stabiliseres ved Ølst By.

Hvis man ikke foretager en kontrolleret opfyldning, så vil jorden fra Nordic Waste skride over Ølst By ca. 5 meter over terræn.

– Rapporten fortæller alvorligheden af situationen, der først handlede om at redde Alling Å, men på den længere bane også handler om, at vi skal holde jorden tilbage fra Ølst By. Det fortæller rapporten også, at vi kan lykkes med. Der er altså en plan. Og det er klart, at der vil blive sat en plan i gang. Jorden løber nu i et mere adstadigt tempo, og vi er rustet til at gøre det, der skal til for at kontrollere bevægelserne, siger Torben Hansen.