Et bredt flertal i Folketinget er i dag blevet enige om en ny arbejdsmiljøaftale med en historisk stor bevilling på 1,3 mia. kr. over fire år.

Regeringen (S, V og M), Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige har indgået en aftale på 1,3 mia. kr. i perioden 2023-2026, som vil fremtidssikre arbejdsmiljøindsatsen og videreføre og videreudvikle indsatsen mod social dumping. Det sker for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmarked for alle.

Med aftalen er der afsat en historisk stor bevilling til Arbejdstilsynets arbejdsmiljøindsats og indsatsen mod social dumping over de næste fire år.

Der afsættes 452 mio. kr. til arbejdsmiljøindsatsen. Indsatsen bygger videre på de spor, der blev lagt med arbejdsmiljøaftalen i 2019, hvilket betyder, at det styrkede tilsyn fastholdes og videreudvikles.

Der har aldrig nogensinde før været afsat et større beløb til bekæmpelsen af social dumping i Danmark. Hele 673 mio. kr. er afsat til at bekæmpe social dumping. Pengene skal bl.a. bruges til at fortsætte den fælles myndighedsindsats, som Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet med stor succes har stået bag siden 2012. Desuden skal Arbejdstilsynets indsats mod social dumping videreudvikles og videreføres.

Endelig afsættes der 145 mio. kr. til prioriterede områder. Det drejer sig blandt andet om arbejdsulykker, farlig kemi, psykisk arbejdsmiljø, autorisationsordning på asbestområdet samt indsats mod social dumping, arbejdslivskriminalitet og illegal arbejdskraft.

Med aftalen skaber aftalepartierne ro om Arbejdstilsynets økonomi. Der prioriteres en varig bevilling på 203 mio. kr. fra 2027 til arbejdsmiljøindsatsen og indsatsen mod social dumping. Det er et opgør med års midlertidige bevillinger og den usikkerhed, som har præget indsatsen på området.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen:

-Det er helt afgørende for regeringen, at det er sikkert og sundt at gå på arbejde i Danmark. Vi skal kunne holde til at arbejde hele vores arbejdsliv, og derfor er jeg glad for, at vi har indgået en ambitiøs og langsigtet aftale om et bedre arbejdsmiljø.

-Vi skaber ro om Arbejdstilsynets økonomi, intensiverer og styrker kampen mod social dumping med et historisk højt beløb og øger beskyttelsen mod asbest med en autorisationsordning. Med andre ord sætter vi en tyk streg under, at arbejdsmiljø, løn og arbejdsvilkår ikke må blive konkurrenceparametre. Jeg er glad for den brede opbakning fra Folketingets partier.

Beskæftigelsesordfører for Venstre, Eva Kjer Hansen:

-Ingen skal blive syg af at på arbejde. Arbejdsmiljøet skal være trygt, sikkert og sundt. Vi styrker indsatsen for et godt arbejdsmiljø – både fysisk og psykisk – og samtidig gennemfører vi en forenkling, så det bliver lettere for virksomheder at forstå regler og konsekvenser af ikke at leve op til dem. Med aftalen viderefører vi den mærkbare forhøjelse af bevillingen til en indsats for et bedre arbejdsmiljø, som et bredt flertal blev enige om tilbage i 2019.

Beskæftigelsesordfører for Moderaterne, Jeppe Søe:

-Moderaterne glæder sig over, at samtlige partier står bag en stærk aftale om arbejdsmiljøet, der slår fast, at folk ikke må blive syge af at gå på arbejde. Det skal være sundt og sikkert at være på det danske arbejdsmarked – og foregå på ordnede forhold. Aftalen er et kraftigt signal fra et samlet folketing om, at vi vægter arbejdsmiljøet højt og styrker indsatsen.

Beskæftigelsesordfører for Socialistisk Folkeparti, Astrid Carøe:

-Med denne aftale styrker vi arbejdsmiljøet for alle, der går på arbejde i Danmark. Jeg er stolt af, at vi nu bl.a. sikrer en autorisationsordning for asbestarbejde og en indsats mod arbejdsulykker, og samtidig har vi et stærkt fokus på det psykiske arbejdsmiljø. For ingen skal blive syge af at gå på arbejde – hverken psykisk eller fysisk.

Beskæftigelsesordfører for Danmarksdemokraterne, Charlotte Munch:

-I Danmarksdemokraterne ved vi, hvor stærkt der løbes ude i de små virksomheder, hvor driften af virksomheden er øverst på dagsordenen. Små og mellemstore virksomheder har langt færre ressourcer og mindre overskud til at fremme arbejdsmiljøet sammenlignet med større og veletablerede virksomheder. Derfor er vi glade for, at vi har fået skrevet ind i aftalen, at der fremover skal være endnu mere støtte og vejledning til små og mellemstore virksomheder.

-I en tid med mangel på arbejdskraft, hvor medarbejderne derfor løber rigtig stærkt, har det aldrig været vigtigere at sikre et trygt arbejdsmiljø. Arbejdsgiver og arbejdstager har brug for stabile rammer mange år frem, og det sikrer vi med den her aftale.

Beskæftigelsesordfører for Liberal Alliance, Solbjørg Jakobsen:

-Vi er i Liberal Alliance glade for aftalen, som skal sikre den videre indsats til et godt arbejdsmiljø. Det har været vigtigt for os, at indsatserne har fokus på et givende samarbejde mellem myndighed, arbejdsgivere og arbejdstagere. Vi er særligt glade for et større fokus på og øgning af anmeldte tilsyn, og at der kommer en forenkling af Arbejdstilsynets reaktionsmuligheder, så virksomhederne nemmere kan gennemskue og handle ud fra dem.

-Derudover prioriteres effektmålinger af indsatserne, som er fornuftigt og forsvarligt, når vi bruger så mange af samfundets fælles midler til området.

i er i Liberal Alliance glade for aftalen, som skal sikre den videre indsats til Beskæftigelsesordfører for Konservative, Helle Bonnesen:

-Med arbejdsmiljøaftalen fra 2019 søsatte vi i VLAK-regeringen flere vigtige indsatser, som vi naturligvis fortsat bakker op om, og som vi viderefører med denne aftale.

-Vi bruger mange penge på et vigtigt område. Derfor har det været vigtigt for konservative at afsætte penge til at måle effekten af vores arbejde, så vi er sikre på, at vores indsatser rent faktisk virker, og at vi bruger pengene rigtigt. For ingen må blive syge af at gå på arbejde.

Beskæftigelsesordfører for Enhedslisten, Pelle Dragsted:

-Ingen mennesker skal dø af at gå på arbejde. Vi er særligt glade for, at vi med aftalen tager nye skridt for at stoppe farligt arbejde med asbest. Det er en hjertesag for Enhedslisten. At vi også skærper indsatsen mod social dumping og anden arbejdslivskriminalitet gør kun aftalen bedre.

Beskæftigelsesordfører for Radikale Venstre, Katrine Robsøe:

-Det bør være indlysende, at man ikke bør blive syg af at gå på arbejde. Hverken fysisk eller psykisk. Derfor er jeg også glad for, at vi styrker indsatsen for et bedre arbejdsmiljø, hvor vi blandt andet etablerer en ny hotline og styrker Arbejdstilsynets Call Center, så flere kan få hjælp og vejledning om psykisk arbejdsmiljø.

Beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti, Nick Zimmerman:

-I Dansk Folkeparti synes vi overordnet, at det er en god aftale. Vi er glade for det fortsat store fokus på social dumping i aftalen. Vi havde dog gerne set, at man havde styrket indsatsen yderligere i takt med, at der kommer mere og mere udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Vi glæder os til, at vi som en del af aftalen skal tale videre om brugen af statslige ID-kort i byggeriet og andre risikobrancher. Det vil være et stærkt våben mod social dumping.

-Herudover har vi kæmpet hårdt for en stærkere indsats ift. asbest. Vi er derfor glade for, at der nu blandt andet skal laves en autorisationsordning, så kun virksomheder, der er autoriserede, kan arbejde med asbest.

-Endelig har det været vigtigt for Dansk Folkeparti med et fokus på fysisk arbejdsmiljø. Vi skal gøre, hvad vi kan, for at forebygge at folk bliver nedslidt af at gå på arbejde. Det er ulykkeligt for den enkelte og koster samfundet en hel masse i form af eksempelvis sygedage og tidlig tilbagetrækning. Det er glædeligt, at det også er en del af aftalen.

Beskæftigelsesordfører for Nye Borgerlige, Kim Edbjerg:

-Det er meget positivt, at et bredt flertal i Folketinget er med til at sikre et bedre arbejdsmiljø. For os i Nye Borgerlige er det vigtigt, at vi gør mere for at forebygge arbejdsulykker, gør mere for at komme dårligt arbejdsmiljø til livs og får et større fokus på at bekæmpe social dumping. Vi er glade for at være med i denne aftale.

Arbejdsmiljøordfører for Socialdemokratiet, Henrik Møller:

-Jeg er glad for, at vi har lavet en bred aftale, hvor vi opprioriterer arbejdsmiljøindsatsen. Især er skærpelsen af indsatsen over for asbest et stor skridt i den rigtige retning. Styrkelse af indsatsen mod social dumping er vigtig for det nuværende og kommende arbejdsmarked. Jeg tror på, at vi med aftalen får skabt et sundere og mere sikkert arbejdsmarked til gavn for virksomheder og medarbejderne.