Fra denne uge og frem til midten af juli bliver der udført profilopretning af kørebanen og udlagt nyt slidlag på Vestfynske Motorvej fra umiddelbart øst for rampeanlæg 55 Aarup til rampeanlæg 56 Ejby. Når dette arbejde er udført, er Vejdirektoratet færdig med udbygningen af Fynske Motorvej, som gik i gang tilbage i 2019.

Asfaltarbejder fra tidligere etape af Fynske Motorvej.
Asfaltarbejder fra tidligere etape af Fynske Motorvej.

De kommende måneder vil lastbiler med asfalt køre i pendulfart til Fynske Motorvej og asfaltmaskinerne vil dampe derudaf for at få færdiggjort de sidste syv kilometer af udbygningen af Fynske Motorvej. Det er strækningen mellem Aarup og Ejby, der skal gøres helt færdig.

– Når dette asfaltarbejde er udført, når vi en stor milepæl, for så er vi helt færdige med sideudvidelsen af Fynske Motorvej med tre spor i hver retning hen over Vestfyn, og det med kørekomforten helt i top, siger projektchef Robin Højen Madsen.

Det nye slidlag bliver en klimavenlig asfalttype, som delvist består af genbrugsasfalt. Den egenskab, der gør asfalttypen klimavenlig, er, at friktionen mellem dæk og vej er reduceret sammenlignet med en traditionel asfalttype, hvilket giver en brændstofbesparelse for trafikanterne. Friktionen er lavere uden at vejgrebet mindskes.

– Når asfaltarbejdet er gennemført i juli, er vi færdige med udbygning af Fynske Motorvej på vejarealet, men vi bliver i området, da vi blandt andet skal have sat støjskærme og vildthegn op udenfor motorvejen, siger Robin Højen Madsen.

Trafikale konsekvenser
Asfaltarbejdet bliver primært udført i dagtimerne, og kun få opgaver bliver udført som natarbejde, herunder asfaltarbejder på ramperne ved rampeanlæg 55 Aarup og visse slidlagsarbejder øst for rampeanlæg 55 Aarup.


Vejdirektoratets entreprenør går i denne uge i gang med at forberede asfaltarbejdet mellem Aarup og Ejby. Sidst på ugen gennemføres en trafikomlægning, og i næste uge bliver den gamle asfalt fræset af og derefter kan entreprenøren gå i gang med udlægning af ny asfalt. Dog er arbejdet meget vejrafhængigt, så der kan ske ændringer i tidsplanen.

Asfaltarbejdet udføres ved at samle alle vognbaner i samme vejside, hvorved modsatte vejside kan færdiggøres i kun én arbejdsgang. Der vil være to farbare spor i hver retning og en hastighedsbegrænsning på 80 km/t. Den første trafikomlægning sker torsdag den 20. april, hvor trafikken samles i de nordlige spor.

Når entreprenøren er færdig i den ene side – forventeligt omkring udgangen af maj – gennemføres en ny trafikomlægning, så entreprenøren kan gentage opgaverne blot i den modsatte side af motorvejen.

Omkring 75.000 køretøjer benytter dagligt Fynske Motorvej. Når udbygningen er helt færdig, sparer trafikanterne anslået 28 timer på årsbasis mellem Nørre Aaby og Odense V, hvis de kører i myldretiden. Det svarer til otte minutter om dagen.

Det er M. J. Eriksson og Colas A/S, som er entreprenører på asfaltopgaven for Vejdirektoratet.

På Vejdirektoratets trafikkort kan man altid holde sig opdateret om den aktuelle situation på statsvejene og få viden om restriktioner for trafikken, konkrete vejarbejder og øvrige trafikmeldinger.