Budgetjusteringer i Middelfart Kommune betyder, at der skal findes besparelser inden for forskellige sektorer. En af de mest påvirkede områder er skolesektoren, som skal finde betydelige besparelser over de kommende år.

Årsagen til disse ændringer er et merforbrug på 67 mio. kr., som blev identificeret i den første budgetopfølgning. Dette har skabt et presserende behov for omstruktureringer og besparelser i kommunens budget for at afbalancere regnskabet.

Besparelserne i skolesektoren fordeler sig over flere år. I 2023 vil besparelsen være syv millioner kroner, i 2024 vil det beløb stige til 9,232 millioner kroner, og i 2025 og 2026 vil der være besparelser på 14,030 millioner kroner for hvert år.

Konsekvenserne af disse besparelser begynder at vise sig. Skolerne i Middelfart har meddelt, at flere lærere vil blive afskediget som en direkte konsekvens af de forestående budgetændringer.

Formand for skoleudvalget, Jens Backer Mogensen (A), har kommenteret situationen overfor AVISEN:

– Jeg synes, det er rigtig, rigtig træls. Jeg mener grundlæggende, at vi ikke bruger nok penge på folkeskolen i Danmark. Det er et kæmpe problem landspolitisk. Så jeg prøver med næb og klør, at vi får flere penge lokalt, siger han.

Mogensen fremhæver det pres, der ligger på kommunens økonomi.

– Jeg er utrolig ærgerlig over, at vi ender et sted, hvor budgetterne skrider, men alting er bare så presset. Vi bliver nødt til at finde pengene, siger Mogensen.

Fyringerne blandt lærerne blev igangsat, efter at besparelserne blev vedtaget i byrådet sidste uge. Mogensen udtrykker, at dette er en nødvendig konsekvens af de økonomiske udfordringer:

– I bund og grund er det desværre konsekvensen af, at der skal spares. Der er ikke nogen, som ønsker den situation vi er havnet i, siger Jens Backer Mogensen.

Middelfart Kommune står nu over for en række udfordringer i forbindelse med disse omfattende besparelser. Skoleudvalget, ledet af Mogensen, vil fortsætte arbejdet med at finde løsninger, der kan afbøde konsekvenserne af de kommende nedskæringer.