Miljøstyrelsen har netop varslet virksomheden Nordic Waste A/S om to påbud. De indeholder blandt andet krav om, at virksomheden stiller økonomisk sikkerhed for de skønnede omkostninger, der er forbundet med at forhindre, at et massivt jordskred med forurenet jord forårsager miljøskade i Alling Å. Det meddeler ministeriet i en pressemeddelelse tirsdag middag.

Nordic Waste A/S, der blandt andet har Torben Østergaard-Nielsen i ejerkredsen, er varslet om, at virksomheden skal efterkomme påbuddets krav om forebyggende foranstaltninger og fremlægge dokumentation for økonomisk sikkerhedsstillelse.

Magnus Heunicke (tv) på besøg i Middelfart. Arkivfoto: AVISEN

– Miljøstyrelsen har afgivet en bindende udtalelse om, at der er tale om en overhængende fare for en miljøskade, og Randers Kommuner har truffet afgørelse herom, hvorfor reglerne i miljøskadeloven skal tages i brug. Heraf følger, at der skal udstedes påbud. Derfor har Nordic Waste A/S nu modtaget to påbud. Det ene pålægger virksomheden at lave afværgeforanstaltninger og sikre miljøet. Det andet pålægger virksomheden med kort frist at stille en sikkerhed for, at den kan betale for oprydningsarbejdet, siger miljøminister Magnus Heunicke.

Virksomheden er varslet med en kort høringsfrist, der udløber onsdag. Herefter kan Miljøstyrelsen træffe afgørelse om at udstede de to påbud.

Samtidig er DR kommet i besiddelse af dokumenter, der viser, at Folketinget afsætter 205 millioner kroner i skandalesagen.

  • Randers Kommune har siden 19. december sammen med entreprenører og Beredskab og Sikkerhed arbejdet i døgndrift for at forhindre en miljøskade i Alling Å.
  • Miljøstyrelsen vurderede d. 23. december, at der er overhængende fare for en miljøskade. Randers Kommune traf herefter afgørelse om fare for miljøskade.
  • Nordic Waste A/S er nu varslet om to påbud. Det ene påbud pålægger Nordic Waste A/S at træffe de nødvendige foranstaltninger for, at jordskredet ikke medfører en miljøskade af Alling Å. Det andet påbud pålægger Nordic Waste A/S at stille sikkerhed for Miljøstyrelsens udgifter i sagen.

Læs også