Middelfart Kommune inviterer borgere til at deltage i hyldesten af lokale klimahelte, når Klimastafetten og Årets Klimafighter 2023 skal kåres. Denne anerkendelse finder sted i byrådssalen på Middelfart Rådhus.

Prisuddelingen af Klimastafetten vil ske umiddelbart efter byrådsmødet på tirsdag, og der vil være bobler og livemusik fra Musikskolens talenthold i rådhusfoyeren for at fejre begivenheden.

Middelfart Kommune uddeler hvert år Klimastafetten til en person, gruppe, virksomhed eller et projekt, der har ydet en ekstraordinær indsats for klimaet. De nominerede i år inkluderer:

Repair Café Middelfart:

Bidrager til øget fokus på genbrug og mindre forbrug gennem reparationer.

Brenderup Højskole:

Har skabt et internationalt miljø, der kombinerer dansk højskoletradition med undervisning i klima, grøn omstilling og bæredygtigt byggeri.

Hotel Sixtus:

Arbejder for at reducere sit CO2-aftryk ved bl.a. at anvende lokale madproducenter, servere over 70 % økologisk mad dagligt og genanvende en stor del af sit affald.

Prisen som Årets Klimafighter 2023 vil også blive uddelt. De nominerede er:

Amalie Kallesøe Bergholdt:

Engageret i lokalsamfundet i Baaring med fokus på klimaforbedringer gennem privat initiativ og frivilligt arbejde i Grønne Nabofællesskaber.

Karla Arvad Meier:

Nomineret for sit langvarige engagement for klimaet, inklusiv roller som klimaambassadør, aktiv deltager i miljøudvalg, Ungdomshuset Walker og ved Klimafolkemødet.

Denne prisuddeling er en vigtig begivenhed, der anerkender og fremhæver betydelige bidrag til klimabeskyttelse og bæredygtighed i Middelfart Kommune.