I en verden, hvor forbrugernes efterspørgsel efter madvarer aldrig falder, spiller transport og levering en afgørende rolle i forsyningskæden. Nicolai Claes Martens har nomineret sin arbejdsgiver, Dagrofa Food Service i Middelfart, til årets læreplads, fordi de ‘kører’ den ekstra mil for deres ansatte.

Dagrofa Foodservice har udviklet en mentorordning, der tager sigte på at uddanne og støtte deres nye chauffører og lærlinge. For Nicolai har det været mentorordningen, der har været hjørnestenen, og derfor kunne han ikke lade være, da muligheden bød sig for at nominere sin arbejdsgiver som årets læreplads.

– Som lærlinge indleder vi vores uddannelse ved at køre med en mentor, der fungerer som vores træner og vejleder. Vi bruger tid på at mestre de grundlæggende færdigheder og rutiner, og varigheden af denne indledende træningsperiode kan variere fra en uge til 14 dage, afhængigt af, hvornår vi føler os trygge og er klar til næste skridt. I samråd med vores leder og mentor fastsætter vi, hvornår det er tid til at køre solo. Vi kan heldigvis altid tage telefonen og kontakte en erfaren kollega, der tidligere har kørt samme rute, hvis vi har brug for hjælp eller rådgivning. Begynderfejl, som vi uundgåeligt vil begå, mens vi lærer at køre alene, betragter vi som en essentiel del af vores uddannelsesrejse, fortæller Nicolai.

Det giver de nye chauffører mulighed for at lære fra erfarne kolleger og opbygge selvtillid, inden de står over for udfordringer på egen hånd. Mentorordningen er en afgørende komponent i Dagrofa Foodservices tilgang, da den sikrer, at nye medarbejdere har adgang til ekspertise og støtte fra dag ét.

Kim Herløv Hansen, Distributions leder hos Dagrofa Foodservice, forklarer, at han er glad for, at Nicolai kan se mulighederne i måden, forløbet er opbygget på. Selvom det kan tage lidt længere tid, når nogen har brug for ekstra træning, giver det de nye chauffører selvtillid at få muligheden for at køre alene tidligt i processen.

– Den gradvise overgang fra at arbejde med en mentor til at køre alene giver de nye chauffører mulighed for at lære fra deres egne fejl og udfordringer, hvilket er en vigtig del af deres faglige udvikling, siger han.

Nicolai Claes Martens tv. og Kim Herløv Hansen th. Foto: AVISEN
Nicolai Claes Martens tv. og Kim Herløv Hansen th. Foto: AVISEN

Som en stor familie

Nicolai understreger betydningen af det kollegiale miljø hos Dagrofa Foodservice; det betyder meget for ham. Uden det ville det blive både kedeligt og ensomt i lastbilen. Det kollegiale miljø skaber en god atmosfære med støtte og samarbejde, hvilket er afgørende for, at chaufførerne trives i en udfordrende og krævende branche.

– Når vi er ude på vejene, har vi ikke meget fysisk samvær, men om morgenen, når vi samles, føler jeg mig altid velkommen, uanset hvilke udfordringer jeg står overfor. Der er en rig kilde af viden og erfaring, som alle er villige til at dele. Jeg kan altid ringe til mine kolleger og få hurtige svar på mine spørgsmål. Det skaber et fællesskab, hvor vi kan arbejde seriøst og samtidig hygge os. Det er en vigtig grund til, at jeg har indstillet firmaet som Årets Læreplads. Og ledelsens inkluderende tilgang, hvor alle betragtes som ligeværdige, er utroligt værdifuld for os, forklarer Nicolai og tilføjer:

– Jeg værdsætter virkelig vores evne til at forene seriøst arbejde med hyggelige øjeblikke. Det skaber en fantastisk balance, og det er netop en af de primære grunde til, at jeg har valgt at indstille firmaet som Årets Læreplads.

Mentorordningen giver de nye chauffører mulighed for at lære fra erfarne kolleger og opbygge selvtillid i en branche, der kræver dygtighed og erfaring. Det kollegiale miljø skaber en positiv arbejdsplads, hvor medarbejdere føler sig velkomne og værdsatte, hvilket er afgørende for trivsel og produktivitet.

– Det er vigtigt, at vi holder sammen, for arbejdet kan være farligt. Vi stræber efter at opretholde en etisk forsvarlig arbejdsplads. Med hensyn til arbejdstider og EU’s mobilarbejdsdirektiv forventer vi, at chaufførerne respekterer lovgivningen. Vi gennemfører daglige kontroller for at sikre overholdelse af pauser og regler. Overtrædelser indberettes og begrundes med fokus på konsekvenserne, herunder de alvorlige bøder, der påhviler både chauffører og vores virksomhed, siger Kim.

Det er afgørende i virksomheder som Dagrofa, at man kan undgå disse overtrædelser. Derfor hjælper de chaufførerne med at forstå og følge de komplekse EU-arbejdsdirektiver, da det for chaufførerne og virksomheden på lang sigt kan have enorme konsekvenser.

Arbejde og familieliv

Der er et stort behov for at finde en balance mellem arbejde og familieliv, især når det kommer til usædvanlige arbejdstider som dem, chaufførerne hos Dagrofa Foodservice arbejder med. Det er vigtigt, at både chaufføren og dennes familie kan forstå og acceptere, at arbejdstiderne er usædvanlige.

– At etablere en sund balance mellem arbejde og familieliv kræver åben kommunikation og samarbejde mellem chaufføren og hans nærmeste pårørende. Da hver familie er unik, er det vigtigt at finde individuelle løsninger for at håndtere de udfordrende arbejdstider, så både chaufføren og hans familie kan trives. Det er en tilpasningsproces, der kræver forhandling for at sikre, at alle er tilfredse og i stand til at tackle situationen på deres egen måde, siger Kim.

Hos Dagrofa Foodservices forsøger de at skabe en arbejdsplads, hvor chaufførerne føler sig velkomne og værdsatte. Hvis man engagerer sig og tager ansvar, kommer man langt, det viser sig med indstillingen som Nicolai har lavet.

– Nicolai er en begavet ung mand. En moden ung mand, kan vi sige. I forhold til en med blot en almindelig ungdomsuddannelse, hvis man kan tillade at kalde det sådan, så har Nicolaj lidt ekstra med i rygsækken. Han har familie og børn derhjemme. Og det gør Nicolaj mere moden. Samtidig så har Nicolaj en evne, der gør, at han forstår at kommunikere skriftligt, fortæller Kim.

Han mener, det er sandsynligt, at mange af lærlingene deler Nicolajs perspektiver. Desværre har de måske ikke haft muligheden for at udtrykke dem på skrift. Det er dog netop den skriftlige kommunikation, der bærer stor vægt i beslutningstagning, når der skal læses indstillinger til Årets Lærerplads.

– Når man kommer ind på den anden side af skrivebordet, så er det det, folk kigger på. Så er det det, de handler og navigerer ud fra. Og i den sammenhæng tror jeg faktisk, at jeg har ramt noget rigtigt med det, jeg har fået skrevet ned. Og dem, der skulle udvælge i processen, har valgt at sige, at det faktisk var nogle ting, de kunne identificere sig med, uddyber Nicolai.

For Nicolai betyder det meget at anerkende virksomheder, der arbejder bag scenen for at sikre, at varerne når frem til deres bestemmelsessted, og at de leveres af medarbejdere, der er glade for deres arbejde. Mentorordningen og det stærke fællesskab hos Dagrofa Foodservice er eksempler på, hvordan virksomheder i transportsektoren forsøger at skabe et godt og støttende arbejdsmiljø, hvor medarbejderne føler sig velkomne og værdsatte, og det er noget, der er utroligt vigtigt for både trivsel og produktivitet.