Traktaten mellem Danmark og Kosovo er nu godkendt i Parlamentet i Kosovo. Dermed kan den nu sættes i kraft, og klargøring af fængslet kan gå i gang. Afsoningen i Kosovo skal ske efter danske regler og inden for rammerne af Danmarks internationale forpligtelser, hvorfor fængslet skal tilpasses danske standarder.

Aftalen om, at Danmark lejer 300 fængselspladser i Kosovo, er nu godkendt i det kosovariske parlament.

Det betyder, at traktaten nu kan sættes i kraft, og at arbejdet med at klargøre og tilpasse fængslet til danske standarder kan gå i gang. Arbejdet forventes at tage 21-26 måneder.

Fængslet skal fremover huse udvisningsdømte fra lande uden for EU og EØS. Afsoningen i Kosovo skal ske efter danske straffuldbyrdelsesregler og under fysiske forhold, der grundlæggende svarer til danske forhold og inden for rammerne af Danmarks internationale forpligtelser.

Det betyder, at fængslet skal renoveres, og at der skal etableres nye faciliteter, herunder beskæftigelses- og besøgsfaciliteter og nye sikkerhedsforanstaltninger, som det er kendt fra danske fængsler.

– Arbejdet med at gøre fængslet klar til udvisningsdømte fra Danmark er en stor opgave, der involverer en række myndigheder, herunder udlændingemyndigheder, politi- og anklagemyndighed og domstole. Vi er i fuld gang med forberedelserne og har et godt samarbejde med kriminalforsorgen i Kosovo. Vores opgave er blandt andet at uddanne de lokale betjente samt sikre, at Kosovo får ombygget og tilpasset fængslet, så afsoningen ligner det, vi kender fra Danmark. Initiativet bidrager væsentligt til løsningen på kriminalforsorgens kapacitets- og bemandingsmæssige udfordringer, siger direktør i kriminalforsorgen, Ina Eliasen.

Konkret medfører godkendelsen af traktaten, at den kan sættes i kraft, og at de kosovariske myndigheder nu kan gå i gang med projekteringen af ombygningen.

Sideløbende går den kosovariske kriminalforsorg videre med at rekruttere og uddanne uniformerede og civile medarbejdere, der skal tilknyttes fængslet.

Kosovariske fængsels- og transportbetjente skal, under dansk ledelse, varetage opgaver i fængslet. Det betyder, at kriminalforsorgen skal efteruddanne personalet i Kosovo med fokus på dansk lovgivning, dynamisk sikkerhed og konflikthåndtering. Det endelige uddannelsesforløb skal fastlægges i samarbejde med den kosovariske kriminalforsorg.

Fængslet får en dansk ledelse og stab, som skal sikre, at fængslet drives som et dansk fængsel efter dansk praksis og lovgivning samt efter Danmarks internationale forpligtelser.

Folketingets Ombudsmand, relevante tilsynsmyndigheder og internationale organisationer får adgang til at føre tilsyn og eller inspicere fængslet.

Kriminalforsorgen forventer, at leje af fængselspladser i Kosovo vil bidrage til at lette presset på fængselspladserne i Danmark. Pladserne forventes også at aflaste bemandingsudfordringen, da det er kosovariske fængselsbetjente, der vil have deres daglige gang i fængslet.