Christian Kettel Thomsen er udpeget som ny kongelig udnævnt nationalbankdirektør og formand for direktionen i Nationalbanken. Christian Kettel Thomsen tiltræder 1. februar og afløser Lars Rohde, der har valgt at gå på pension ved udgangen af januar efter 10 år som formand for direktionen.

Christian Kettel Thomsen er udpeget af H.M. Dronningen efter indstilling fra erhvervsminister og kongelig bankkommissær, Morten Bødskov, og regeringens ansættelsesudvalg.

Christian Kettel Thomsen er økonom og kommer fra en stilling som Vicepresident i European Investment Bank. Han har tidligere været departementschef i både Finansministeriet og Statsministeriet.

– Jeg vil gerne ønske Christian stort tillykke med jobbet. Jeg har kendt Christian i mange år, hvor han har været fast deltager i de regelmæssige møder mellem Nationalbankens ledelse og skiftende regeringer. Jeg kender Christian som et meget dygtigt og indsigtsfuldt menneske, og jeg er sikker på, han tager stafetten godt videre. Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke repræsentantskabet, bestyrelsen og øvrige samarbejdspartnere for et godt og tillidsfuldt samarbejde, siger afgående nationalbankdirektør, Lars Rohde.

I en pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet siger Christian Kettel Thomsen:

– Jeg ser meget frem til at tiltræde stillingen som direktør for Nationalbanken. Nationalbanken er bredt respekteret og består af mange dygtige medarbejdere, som jeg glæder mig til at arbejde sammen med. Nationalbanken bidrager til en stabil økonomisk udvikling i Danmark, ikke mindst gennem varetagelsen af den faste kronekurs, overvågning af den finansielle stabilitet og ansvaret for effektive og robuste betalingssystemer. Det vil skulle ske i samarbejde med bl.a. myndigheder og den finansielle sektor, siger Christian Kettel Thomsen.