Der kommer en stor faunapassage under den Fynske Motorvej, der hvor Gremmeløkke Å løber under motorvejen. Faunapassagen bliver omkring 12 meter bred og 4 meter høj med et vandløb i midten og stier på hver side, hvor dyrene kan gå.

Lige nu er arbejdet i gang med at fjerne al jorden under motorvejen. Der skal i alt fjernes 2000 m3 jord. Næste skridt bliver at fjerne låget på det betonrør, Gremmeløkke Å løber i lige nu og til sidst bliver stierne på hver side af åen anlagt.

Grafik af anlæg

– Det er en stor faunapassage vi etablerer, som er beregnet til, at rådyr og andre pattedyr kan passere under motorvejen, og derfor skal der være god plads. Der er allerede hul under motorvejen, men der er fortsat masser af jord, vi skal have fjernet. Vi har regnet ud, at gravemaskinen skal køre frem og tilbage 8000 gange for at få fjernet al jorden under motorvejen, siger Jørgen Stentoft Brock, tilsynsleder i Vejdirektoratet.

Forberedelserne til faunapassagen blev udført sidste år. Blandt andet blev motorvejsstykket over den kommende faunapassage bygget om til en bro, hvilket var en forudsætning for arbejdet med at fjerne jorden under motorvejen.

Faunapassagen vil være færdig og klar til områdets dyr med udgangen af maj.

Motorvejen er en fysisk barriere for dyrenes frie bevægelighed i området, og det er af hensyn til trafiksikkerheden og dyrevelfærd, at der allerede er etableret fire faunapassage langs den fynske motorvej, og dette er den femte og største faunapassage på strækningen. Udover faunapassager er der opsat vildthegn og vildtspring langs motorvejen på strækningen mellem Odense V til Aarup. Det kommer også op på strækningen fra Aarup til Ejby i løbet af 2023.

Arbejdet med anlæg af faunapassagen får ingen trafikale gener for trafikanterne på Fynske Motorvej.