Siden påske har der kørt et ugentligt containertog mellem Taulov og Fredericia Havn. Servicen er etableret i samarbejde mellem DB Cargo Scandinavia, Fredericia Shipping og ADP. Ambitionen er på sigt at skabe et mere klimavenligt og fleksibelt alternativt til containergodstransporter mellem Fredericia Havn og Taulov på lastbil.

Klaus G. Andersen, Adm. Direktør, Fredericia Shipping.

– I første omgang har vi kørt ugentlige tog mellem terminalerne i april og maj måned, men på sigt håber vi at kunne køre tog dagligt for på den måde at sikre, at vores kunder kan indlevere og afhente containere i Taulov uafhængigt af, hvornår på ugen skibsanløbene på Fredericia Havn ligger, siger Klaus G. Andersen, Adm. Direktør i Fredericia Shipping og fortsætter:

– Vi håber, at flere kunder i fremtiden vil tilvælge vores togservice og indlevere og afhente både import- og eksportcontainere på Taulov Container- og Baneterminal, som ligger tæt op ad afkørslen til motorvej E45. Det vil lette presset på vejnettet til og fra havnen til gavn for både miljø-, støj- og klimapåvirkning. Samtidig vil det bidrage til at reducere vognmændenes ventetider i forbindelse med indlevering og afhentning.

Fredericia Havn og Taulov har i de senere år placeret sig tydeligt som et grønt knudepunkt for skandinavisk logistik med stigende containermængder. Koblingen af havn og baglandsterminal med et frekvent containertog vil bringe havnen og Taulov ind i en grønnere fremtid. Med den kommende havneudvidelse bliver der netop tænkt i udvikling af kapaciteten på havneterminalerne til væksten på containerområdet. En baneløsning mellem havn og Taulov vil være et vigtigt bidrag til den grønne omstilling af godstransporten til gavn for Fredericia.

– Det er ret unikt, at vi har kunnet få dette banekoncept til at fungere lokalt i Fredericia. Normalt hører vi kun om sådanne arrangementer i de store europæiske havne som Hamburg og Rotterdam, og det binder jo havnen og Taulov sammen på en unik måde, siger Klaus G. Andersen.

Jernbanen gør en stor forskel

– Den nye shuttle er et bevis på, hvordan jernbanen kan gøre en forskel. Både for klimaet, men i dette tilfælde også for Fredericias borgere, der vil få markant færre lastbiler på indfaldsvejene, når vi i stedet transporterer godset på skinner. Vi ser frem til at udvikle samarbejdet med Fredericia Shipping yderligere, fortæller Jan T. Andersen fra DB Cargo Scandinavia.

Foto: Matthias Niels Runge Madsen, Fredericia AVISEN

Fredericia Havn og ADP har de seneste år markeret sig som en aktiv spiller med fokus på mulighederne for at tænke alternativt inden for transportsektoren og den tunge transport, blandt andet med etablering af Taulov Dry Port, som udvikles i joint venture med pensionsselskabet PFA.

Rune D. Rasmussen, CEO i ADP A/S

– Vi er stolte over, at det tætte samarbejde mellem Fredericia Shipping, DB Cargo Scandinavia og ADP nu udmønter sig i, at vi kan flytte godstransporten væk fra vejene og over på jernbanen, som er en mere klimavenlig transportform, siger Rune D. Rasmussen, CEO i ADP A/S.