lørdag 2. december 2023

Politik

Politik

Digitaliseringsminister og minister for ligestilling Mia Wagner er blevet sygemeldt. Mia Wagner fik torsdag et alvorligt ildebefindende og besvimede i eget hjem. Hun har det efter omstændighederne godt. Nu er hun i gang med at blive grundigt udredt og er derfor sygemeldt indtil videre. Hun har brug for ro og hvile og beder derfor pressen respektere, at hun ikke har kommentarer på...
Der skal være trygge rammer, når ældre bliver udskrevet fra hos-pitalet. Og så skal en tidlig indsats i nærmiljøet forebygge, at skrøbelige ældre bliver unødvendigt indlagt. Det er kernen i et nyt fælles udspil, som Ældre Sagen og KL i dag kan præsentere. Ældre i dagens Danmark lever længere. Og heldigvis for det. Men når vi bliver flere ældre, og når...
Pernelle Jensen (V) fra Fredericia, står på tærsklen til en betydelig rolle i Region Syddanmark. Efter Stephanie Loses overgang til posten som økonomiminister, og Bo Libergrens nye formandstitel, er der åbnet en vigtig ledig plads, som Pernelle nu er udset til at fylde. Venstres gruppe har peget på Pernelle Jensen som den nye formand for udvalget for det nære sundhedsvæsen....
Vandselskabernes brancheorganisation, DANVA, hilser flere penge på finansloven til grundvandsbeskyttelse velkommen. Der afsættes samlet set 123,5 millioner kroner mere, som skal understøtte sikringen af rent drikkevand for fremtiden. Alle Folketingets partier på nær et har vedtaget finansloven, hvor der blandt andet er afsat nye midler til sikring af drikkevandet. Pengene går til Drikkevandsfonden og Klimaskovfonden. - Vi hilser de nye midler...
Et enigt regionsråd har i dag valgt Bo Libergren (V) til ny regionsrådsformand i Region Syddanmark. Bo Libergren afløser Stephanie Lose (V), som stopper i regionsrådet, fordi hun er indtrådt i regeringen som økonomiminister. På regionsrådsmødet i dag 27. november valgte et enigt regionsråd at pege på 54-årige Bo Libergren (V) som ny regionsrådsformand i Region Syddanmark. Bo Libergren har været...
Regeringen har sammen med SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige (partier svarende til 163 mandater) indgået en historisk bred finanslovsaftale med fokus på velfærd og det grønne område. Dansk økonomi står stærkt til trods for, at Danmark har været igennem nogle hårde år. Inflationen er på vej ned, beskæftigelsen er høj,...
Regeringen og alle Folketingets partier har i dag indgået en ny flerårsaftale for domstolenes økonomi for 2024-2027. Med aftalen får domstolenes økonomi et historisk løft, der bl.a. skal vende udviklingen i domstolene med stigende sagsbehandlingstider, mangel på retssale og behov for styrket it-understøttelse. Som en del af aftalen implementeres en række anbefalinger fra Rørdam-udvalget og Retsplejerådet. Justitsminister Peter Hummelgaard er...
Opgaven med at fjerne forureningen ved Himmark Strand bliver både større og dyrere end forventet. Det skyldes bl.a., at udbredelsen af forureningen er mere omfattende end tidligere antaget, og at der er brug for en stærkere dæmningsløsning for at kunne rense havbunden op. For at fjerne forureningen ved Himmark Strand skal der samlet graves ca. 70.000 m3 forurenet jord op...
Fagforbundet FOA har på sin kongres i Aalborg valgt den ledelse, der skal tegne og udvikle forbundet de næste år. I spidsen står forbundsformand Mona Striib. ”For mig er det en påmindelse om at holde fødderne på jorden, snuden i sporet og arbejde solen sort for FOAs medlemmer.” Til stående klapsalver fra 569 delegerede er Mona Striib i dag genvalgt...
Hver en hektar tæller på vejen mod udtagning af de 100.000 hektar lavbundsjorde i 2030, som er ambitionen i Landbrugsaftalen fra 2021. Spritnye tal for udtagningsprojekterne viser, at 38.628 hektar lavbundsjorder nu enten er færdigetableret, under realisering eller under forundersøgelse til udtagning. Det er mere end en tredjedel af, hvad der er ambitionen at udtage i 2030. Den seneste status...

Dyrenes Beskyttelse: Drop foderbrættet og mejsekuglerne

0
Om vinteren vil mange mennesker gerne hjælpe havens fugle med at holde sulten fra døren. Men ikke alle metoder er lige oplagte, lyder det...

Håndbold lever i Fredericia

Nu går indsatserne i parallelsamfundene ind i en afgørende fase

0
Der er kommet flere udsatte boligområder og parallelsamfundsområder i år sammenlignet med sidste år. Men udviklingen i beboersammensætningen i de fleste boligområder på listerne...

Forstandere ansættes på tre nye børnehøjskoler

0
Flere børn får glæde af KFUM og KFUK's børnehøjskoler. Et treårigt udviklingsprojekt sikrer udviklingen og skaber grundlag for endnu større succes på KFUM og...

Basal betalingskonto gør hverdagen lettere for mindre virksomheder og foreninger

0
Regeringen vil med ny lovgivning styrke erhvervsdrivende og foreningers mulighed for at få en basal betalingskonto, der skal gøre mødet med banken simplere for...

Danskerne mener, at politikerne skal gøre mere for at håndtere klimaforandringerne

0
Klimaforandringer er det mest alvorlige problem, verden står over for lige nu. Det mener et flertal af danskerne. De vil gerne selv agere mere...

Fra lokale rødder til global leder

0
Fredag markerer Henrik Kyhl, administrerende direktør for Philips TV & Audio i Norden, UK og Irland, sit 25-års jubilæum hos Philips. Hans rejse, der...