DSB har udgivet en pressemeddelelse, der rapporterer et imponerende overskud før skat på 375 millioner kroner i første halvår af 2023. Dette markerer en betydelig stigning fra 259 millioner kroner i samme periode sidste år. Overskuddet i 2023 er især drevet af en erstatning på cirka 200 millioner kroner fra en tidligere leverandør og øgede energipriser på omkring 100 millioner kroner.

I første halvår af 2023 har DSB haft 80,4 millioner rejser, en stigning på 14 procent i forhold til 2022. Dette kan især tilskrives en vækst i antallet af rejser med S-tog og på Sjælland. Trods udfordringer med kundepunktligheden for Fjern- og Regionaltog er kunderne altså vendt tilbage i stort tal.

Kundepunktlighed

På S-banen har et nyt digitalt signalsystem bidraget til en høj og stabil kundepunktlighed på 95,9 procent i første halvår. Derimod har Fjern- & Regionaltog været præget af lavere punktlighed, især i andet kvartal, med en kundepunktlighed på 72,9 procent for hele første halvår. Dette skyldes blandt andet omfattende infrastrukturarbejder og indkøringsvanskeligheder med Banedanmarks nye signalsystem.

Internationale tog og nyt design

For at imødekomme stigende efterspørgsel i den internationale togtrafik, har DSB lejet togvogne fra Deutsche Bahn. Disse togvogne blev indsat i trafikken mellem København og Hamborg i juni. Samtidig blev designet af de kommende IC5-eltogsæt præsenteret, som forventes at blive sat i drift i sensommeren 2024.

Arbejdsnedlæggelser og fremtidens Tog

Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser i juni har haft en negativ effekt på drift og antal rejser. DSB har dog vundet en retssag om sagen, og der er fastsat en bod for de strejkende. På den positive side har DSB sendt indkøbet af fremtidens førerløse S-tog i udbud, hvilket skal skabe øget kapacitet og mindske trængsel i hovedstadsområdet.

Administrerende direktørs udtalelse

Flemming Jensen, administrerende direktør for DSB, udtaler: “Det er positivt, at antallet af rejser fortsætter med at stige, selvom punktligheden for Fjern- & Regionaltog er udfordret af Banedanmarks store arbejde med at forny signaler og spor.”

Det står klart, at første halvår har været en blandet pose for DSB, men overskuddet indikerer, at tingene går i den rigtige retning. Med tiltag for at øge kapaciteten og forbedre kundeservicen ser fremtiden for DSB lys ud.