Crossbridge Energy raffinaderiet har taget et skridt opad på ranglisten over verdens mest energieffektive raffinaderier. Netop noget af det, som COP28-aftalen retter sigtet ind på, da deltagerlandene i sluterklæringen skriver, at man ønsker en tredobling af vedvarende energi og en fordobling i energieffektivitet i 2030.

I mange år har raffinaderiet i Fredericia været nummer 3 i verden, men er nu rykket frem og er nummer 2 – og fastholder klart positionen som nummer 1 i Europa.

”Energieffektivitet er enormt vigtigt for os. For jo mindre energi vi bruger, jo mere konkurrencedygtige er vi – og som en god sidegevinst jo mindre CO2 udleder vi,” siger CEO Finn Schousboe.

Faktisk er netop energieffektivitet et område, som raffinaderiet i Fredericia har haft fokus på i rigtig mange år. Ganske enkelt for at udnytte den energi, der bruges til produktionen af flydende brændstoffer så effektivt og omkostningsbevidst, som overhovedet muligt. Energien bruges hovedsageligt til at varme råolie op og til raffineringsprocesserne.

De varmeste steder i raffinaderianlægget når således temperaturer på over 1300 grader, og derfor flyttes energien rundt, så den kan anvendes bedst muligt og til flest mulige processer. Men når den når ned i en temperatur på omkring 100-150 grader, så kan den ikke længere anvendes effektivt i raffineringsprocessen. Men det er til gengæld en temperatur, som er særdeles velegnet til fjernvarme.

Overskudsvarmen sendes til fjernvarmedistributionsselskabet TVIS, som sender det ud til fjernvarmeselskaber og forbrugere i hele Trekantområdet. Faktisk leverer Crossbridge Energy 25 procent af fjernvarmen i hele Trekantområdet – eller hvad der svarer til mere end 23.000 almindelige husstandes årlige forbrug af fjernvarme.

Alternativet til denne udnyttelse af overskudsvarmen er at køle den bort op i luften med luftkølere. Altså at smide den ud.

Det vil samtidig betyde, at der ville skulle produceres en tilsvarende mængde energi til boligopvarmning ved at bruge et brændsel til at producere den samme mængde fjernvarme – med deraf følgende ekstra CO2-udledning til følge. 

Netop denne effektive udnyttelse af overskudsvarme var blandt de ting, som borgmestre og repræsentanter for de 70 største byer i verden blev præsenteret for på COP28, da Fredericia var indbudt til at fortælle om, hvordan man arbejder med energi og grøn omstilling. Her var en af erfaringerne, der blev givet videre, at man kan udnytte overskudsvarme fra et raffinaderi – fordi det har man med succes gjort siden midt 80’erne i Trekantområdet.

Crossbridge Energy raffinaderiet gør i det hele taget en stor indsats for effektiv udnyttelse af energi på alle områder, og man ser således også på muligheden for at elektrificere flere pumper, kompressorer med videre. 

”Der er ingen tvivl om, at vi skal omstille væk fra fossile brændsler i energisystemerne og have markant mere vedvarende energi samt ikke mindst være energieffektive. Den mindst CO2-belastende energi er jo i bund og grund den, der ikke er brugt. I Crossbridge Energy har vi fuld fokus på at producere mere og mere grønt og at sikre forsyningssikkerhed, så folk kan transportere sig på arbejde, i skole og få leveret varer og så videre, uden vi skal gå på kompromis med levestandarden,” siger Finn Schousboe. 

Crossbridge Energy Fredericia leverer 35 procent af det danske forbrug af flydende brændstoffer. Dertil kommer en tilsvarende mængde, der går til eksport via virksomhedens havneterminal.

Crossbridge Energy beskæftiger ca. 270 medarbejdere, men får derudover hjælp fra ca. 100 eksterne underleverandører på daglig basis. Virksomheden har et mål om at tage del i den grønne omstilling og at blive CO2 neutralt raffinaderi i 2035.