I en periode præget af en global energikrise og et stigende fokus på datadeling inden for fjernvarmesektoren, har Center Denmark annonceret lanceringen af en ny generisk datamodel for udstilling af fjernvarmedata.

Datamodellen er designet til at forme fremtidens standarder for dataudstilling og styrke en mere robust og fremadskuende energisektor.

Datamodellen markerer et væsentligt fremskridt mod at gøre fjernvarmedata nemmere tilgængelige og brugervenlige, hvilket er afgørende for den grønne omstilling af energisystemerne. Denne udvikling kommer på et kritisk tidspunkt, hvor behovet for effektiv udnyttelse og deling af data inden for branchen aldrig har været større.

I løbet af de seneste år har intens debat og diskussion omkring nødvendigheden af datadeling i fjernvarmesektoren fundet sted, især som følge af den aktuelle energikrise. Krisen har belyst behovet for en mere robust og visionær tilgang til energisektoren, herunder effektiv udnyttelse og deling af data. Der har været en bred enighed blandt myndigheder, brancheorganisationer og forsyningsselskaber om værdien af digitalisering og dataanvendelse. Dog har en ensartet praksis for dataanvendelse og -udstilling på tværs af fjernvarmebranchen været fraværende indtil nu.

Center Denmark har taget skridtet til at udfylde denne manglende del ved at udvikle en generisk datamodel i samarbejde med aktører fra energisektoren. Modellen tillader enkel og sikker datadeling på tværs af virksomheder, myndigheder, forskningsinstitutioner og forbrugere.

Direktør for Center Denmark, Søren Skov Bording er begejstret.

– I Center Denmark arbejder vi målrettet på at styrke samarbejdet og dataudvekslingen mellem fjernvarmesektoren og andre aktører i energisystemet for at realisere de fulde potentialer af digitalisering og sektorkobling. Den generiske datamodel for fjernvarmedata spiller en central rolle i denne indsats, siger han.

Flere aktører i forsyningsindustrien, herunder Charles Nielsen, direktør for infrastruktur hos TREFOR, har allerede udtrykt deres støtte til modellen. Nielsen bemærker:

– Vi oplever som fjernvarmeselskab en stigende kompleksitet i vores datahåndtering, især med de øgede krav til både rapportering og udstilling af data til vores kunder. En generisk datamodel giver os mulighed for at strømline vores dataindsamling og deling på tværs af forskellige systemer og aktører. Det hjælper os med at spare tid, ressourcer og sikre datakvaliteten, samtidig med at det styrker vores evne til at arbejde sammen med andre aktører i energisystemet for at skabe en mere bæredygtig fremtid.

Den generiske datamodel for fjernvarmedata indeholder flere vigtige elementer, der er nødvendige for fjernvarmesektorens evne til at stille data til rådighed. Med næsten 400 fjernvarmeselskaber i Danmark er der et påtrængende behov for en simpel og ensartet tilgang til data, som ikke kræver stor teknisk ekspertise. Samtidig skal modellen understøtte integration med andre relaterede sektorer for at optimere energiforsyningen og understøtte den grønne omstilling.