Borgerne i Middelfart kan igen tænde for varmen, da fjernvarmen så småt er tilbage i normal drift efter et større brud søndag morgen. Omkring kl. 5.00 blev det rapporteret, at der var sket et stort brud, som resulterede i et betydeligt tab af fjernvarmevand. Dette medførte, at hele Middelfart var uden fjernvarme i en periode.

Middelfart fjernvarme arbejdede på højtryk for at finde bruddet og opfordrede til arbejdsro, mens de på Facebook bad om hjælp fra borgerne til at lokalisere problemet. Det står ikke klart, præcis hvor længe varmen har været afbrudt, men situationen blev hurtigt håndteret, og bruddet blev indkredset.

Takket være det effektive arbejde og samarbejde med borgere, er fjernvarmen nu tilbage i næsten normal drift. Middelfart Fjernvarme takker for hjælpen. De beklager eventuelle gener, som borgerne har oplevet som følge af fjernvarmebruddet.

Der er endnu ingen oplysninger om, hvad der forårsagede bruddet. For nu kan Middelfarts borgere glæde sig over, at varmen er tilbage og forhåbentlig undgå yderligere problemer i den nærmeste fremtid. Middelfart fjernvarme er i samarbejde med TVIS i gang med en større udrulning af fjernvarme, til blandet andet Strib og omegn. Om det er i forbindelse med dette at problemet er opstået er endnu ikke fastlagt.