En ny lokalplan, som Teknisk Udvalg skal tage stilling til på det kommende udvalgsmøde, er blevet ændret på visse områder efter modtagelsen af ni høringssvar og tilhørende underskrifter.

– Vi er altid glade for at modtage høringssvar, fordi det giver os muligheden for at overveje alle aspekter i en sag, inden vi skal træffe en beslutning. Derfor har det også været muligt at få revurderet lokalplan 219, inden vi skal drøfte det i udvalget og tage en beslutning på tirsdagens møde.

Sådan lyder det fra Regitze Tilma, formand for Teknisk Udvalg, forud for det møde i Teknisk Udvalg på tirsdag, hvor lokalplan 219 blandt andet er på dagsordenen.

Det sker på baggrund af, at der har været en debat i forhold til et boligprojekt på den gamle Shell-grund – Søndergade 60 – på hjørnet af Hessgade og Søndergade i Middelfart, som er en del af lokalplanen. Efter Middelfart Kommune har modtaget ni høringssvar samt mere end 600 underskrifter til det ene af høringssvarene i høringsperioden, så er kravene til boligprojektet nu blevet revurderet.

– Kravene til højden af byggeriet er sænket fra de oprindelige 13,5 meter til 12 meter, da det afspejler de byggemuligheder, der forefindes i de omkring liggende kommuneplanrammer i området, siger Regitze Tilma.

Her henviser udvalgsformanden blandt andet til hjørneejendommene på hjørnet af Knorregade/Kongebrovej, Smedegade/Søndergade samt ved Gl. Banegårdsvej. Samtidig respekterer det omgivelserne ved for eksempel nu at være trukket ind fra gadelinjen, så en kommende ejendom flugter med den øvrige bebyggelse.

– Da der ikke er eksisterende bebyggelse på området, så er det vores vurdering, at boligprojektet godt kan få et mere nutidigt udtryk, hvilket ellers ved eksisterende byggerier ikke altid vil være muligt. Derfor er der arbejdet med sammenhænge, detaljer og udtryk, siger Regitze Tilma og fortsætter:

– Det betyder, at murværket for eksempel skal være i mere lyse, rødlige nuancer end oprindeligt, mens det bliver muligt at fuldbeklæde kvistene med zink. Samtidig er der mulighed for, at vinduer og døre kan være i enten træ eller træ-alu. Det vil alt sammen få byggeriet til at fremstå moderne med nutidsmarkører, der gør, at man kan aflæse den tid, byggeriet er opført i.