Middelfart Kommune står overfor en udfordrende økonomisk situation, efter at en budgetopfølgning pr. 28. februar 2023 har vist et markant merforbrug på hele 67,0 mio. kr. uden forbrug af serviceværnet. Dette risikerer at udløse en regnskabssanktion fra staten på 14,4 mio. kr. Politikere fra forskellige partier har givet deres syn på situationen og mulige løsninger.

Karin Riishede fra Venstre beskriver situationen som “skræmmende læsning” og opfordrer til økonomisk ansvarlighed:

– Tendenser fra 2022 er fortsat. Vi er nu udfordret på at overholde servicerammen. Gode forklaringer er der mange af, og der er brugt penge, der ikke er afsat. Det vedtagne skal overholdes, og vi skal udvise økonomisk ansvarlighed, sagde Riishede på tirsdagens byrådsmøde.

Lasse Schmücker fra Enhedslisten kritiserer den skæve fordeling, hvor velfærdsområdet lider:

– Det er altid velfærdsområdet, der står for skud i disse runder. Der er penge i anlægsprojekter, man ikke kan undvære, men der er steder, man kan spare. Det er en skæv fordeling, det går ud over velfærden. Man har travlt med store, flotte byggeprojekter, sagde Schmücker.

Borgmester Johannes Lundsfryd (A) bemærkede, at flere kommuner oplever lignende udfordringer:

– Det er en ringe trøst, men andre kommuner er i samme situation. Nyborg er kommet med lignende meldinger, og Svendborg er fx også. Det skyldes, at man er ude i strukturelle forandringer i kommunerne, forklarede borgmesteren.

Kaj Johansen fra Socialdemokratiet undrede sig over, at budgettet på 2,5 milliarder ikke dækker udgifterne:

– Det ser udfordrende ud. Det er et halvt år siden, vi vedtog et budget på 2,5 milliarder. Det er svært at forstå, at det ikke dækker de udgifter, vi har. Går vi tingene igennem, kan man se det, sagde han.

Jonas Jensen fra Nye Borgerlige kritiserer den manglende realisme i tidligere budgetter:

– Det bekymrer mig, at man havde entusiasme og troede, det ville holde. Når vi skal lægge nye budgetter, skal vi finde en realisme, så vi ikke står i den her situation igen. At gå så meget over burde vi have haft en næse for inden, at størstedelen af byrådet indgik forliget, sagde Jensen.

Middelfart Kommune står nu over for at skulle finde korrigerende og virkningsfulde tiltag for at nedbringe udgifterne og forbedre den budgetmæssige balance, så kommunen kan undgå regnskabssanktioner og genskabe en bæredygtig økonomisk situation.

De økonomiske udfordringer, kommunen står overfor, spænder over flere områder, såsom udgiftsvækst på social- og psykiatriområdet, udfordringer i styringen af udgifter på sygeplejen, merforbrug på hjemmepleje, specialundervisning, anbringelser og specialiserede indsatser på børneområdet samt udgiftspres på det specialiserede voksen- og handicapområde. Det bliver afgørende for kommunen at identificere de nødvendige tiltag og samarbejde på tværs af partierne for at sikre, at kommunens økonomi kommer på rette spor igen.

Det samlede resultat af driften ser således ud: 

ServicerammeoverholdelseAfvigelse
service
Afvigelse
overførsler
Afvigelser
i alt
Økonomiudvalget ekskl. serviceværn-1.2880-1.288
Besk.- og arbejdsmarkedsudvalget000
Skoleudvalget13.290-6613.224
Børne- Kultur og Fritidsudvalget6.989-4.3032.685
Social- og Sundhedsudvalget39.694-3.36036.334
Teknisk udvalg7.28107.281
Klima, Natur og Genbrugsudvalget1.00001.000
Skattefin. driftsudgifter ekskl. værn66.966-7.73059.235
Serviceværn og andre puljer-43.0300-43.030
Skattefinansierede driftsudgifter23.935-7.73016.205