Den 1. maj 2022 oprettede Middelfart Kommune en borgerrådgiverfunktion. I alt har borgerrådgiveren modtaget henvendelser 145 henvendelser fra forskellige personer, heraf er de 50 oprettet som reele klagesager over Middelfart Kommune. Det fik byrådet mandag den 4. september en orientering om på byrådsmødet.

I alt 145 personer har henvendt sig til borgerrådgiveren. Heraf er der oprettet 50 sager som værende reelle klagesager over Middelfart Kommune. 47 af henvendelserne har været fra borgere, der har haft brug for vejledning og 48 har henvendt sig med behov for hjælp til ”vejvisning”.

I årsberetningen beskrives hvilke klager, borgerne har haft brug for hjælp til samt i hvilket omfang, borgerrådgiveren har konstateret fejl og forsømmelser. 

I årsberetningen beskrives også tendenser i de modtagne borgerhenvendelser og klager samt konkrete fokusområder, hvor borgerrådgiveren vurderer behov for forbedring, hvad angår kommunens sagsbehandling og borgerbetjening. 

Årsberetningen fra borgerrådgiveren peger på, at Middelfart Kommune særligt bør blive bedre til at optræde tillidsfuldt, sagligt og hensynsfuldt jf. god forvaltningsskik, inddrage borgerne, kvittere for modtagelse af henvendelser og oplyse svartid, opfylde notat- og vejledningspligt og arbejde med læring ifm. kritik fra Ankestyrelsen – også i sager, hvor kritikken ikke vurderes at have betydning for udfaldet af afgørelsen. 

– Det er bid i det, der skrives i beretningen, og det er godt, at vi har en engageret person til at gøre tingene bedre. Derfor er jeg glad for, at der er bid i den, sagde De Konservatives gruppeformand, Morten Weiss-Pedersen.

Venstres Irene Tørnæs kaldte det “sundt”, at Middelfart Kommune nu har en borgerrådgiver i form af Lonnie Hansen.

– Vi er trygge ved at have fået en borgerrådgiver, som opfylder jobbet til punkt og prikke. Det er kun sundt, at vi får at vide, hvad vi skal gøre bedre som kommune, forklarede hun.

Generelt var der i byrådssalen stor enighed om, at det er positiv med en borgerrådgiver i Middelfart Kommune.

– Det er godt, der kom en borgerrådgiver, og det er modigt at kigge på det, man ikke er god til, især hvis vi tør gøre noget ved det. Der er bid i den, så det er godt, da det må være svært at balancere som borgerrådgiver. Enhedslisten kommer til at følge det tæt. Vi kan kun blive bedre; det er ved at kigge på sandheden, sagde Enhedslistens Lasse Schmücker.

Jonas Jensen fra Nye Borgerlige pegede på, at listen ikke over borgere, som har henvendt sig til Lonnie Hansen, muligvis ikke er retvisende.

– Vi skal have de ressourcesvage in mente, som ikke tør eller kan komme med i den. Det er en enestående mulighed for at opretholde retssikkerheden i Middelfart Kommune. Man kan se, at vi drukner borgere i love, der ikke findes. Når man får medhold i Ankestyrelsen, retter vi ikke ind og modarbejder hinanden. Det kan få borgeren til at gå helt ned. Vi skal støtte borgerne, når der begås fejl, forklarede Jensen.

SF’s Linda Johnsen stemmede i med, at borgerrådgiver funktionen er vigtig.

– I SF er tilfredse med funktionen og det vigtige arbejde, der udføres. Man skal have et sted at søge hen, hvis man har brug for hjælp, sagde Johnsen.

Jens Backer Mogensen fra Socialdemokratiet husker tilbage på, da debatten kørte i byrådet om at oprette borgerrådgiverfunktionen.

– Jeg er stolt over, at vi tog beslutningen om at tage en borgerrådgiver. Vi diskuterede det i byrådet dengang og ville have en på baggrund af, at det er i orden, at kommunen har en uafhængig instans. Derfor er jeg stolt over, at vi har en, når jeg læser rapporten, sagde han.

Læs rapporten ved at klikke her.