Antallet af lovovertrædelser på psykiatriske bosteder, hvor personalet ikke var beskyttet mod vold, nåede nye højder i 2022. FOA kalder på handling nu.

Arbejdstilsynet kunne i 2022 konstatere rekordmange lovovertrædelser på socialpsykiatriske bosteder, hvor personalet ikke var tilstrækkeligt beskyttet mod vold. I alt blev der registreret 92 tilfælde mod 73 året før. Det er det højeste tal så langt tilbage, der er tilgængelige oplysninger. I næsten hvert fjerde af de i alt 382 tilsynsbesøg Arbejdstilsynet foretog på socialpsykiatriske bosteder sidste år, blev der påtalt lovovertrædelser. Det fremgår af tal Fagbladet FOA har fået via en aktindsigt, og ved at behandle tilsynets åbne data.

”Det kan ikke være rigtigt, at det er situationen på de psykiatriske bosteder. Tallene viser en hverdag med vold og trusler, som vi simpelthen ikke kan være bekendt. Hverken overfor ansatte eller patienter,” siger Tanja Nielsen, sektorformand for Social- og Sundhedssektoren i FOA. Hun fortæller, at en af årsagerne til problemerne er, at de enkelte bosteder har borgere med meget forskellige udfordringer og nogle gange direkte modsatrettede behov.

Problemerne med vold og trusler på landets bosteder og forholdene i socialpsykiatrien er langt fra nye. I 2016 indgik kommunerne, regionerne og regeringen en aftale om en indsats mod problemerne. Sophie Løhde, der også dengang var sundhedsminister sagde, at

– der skal gøres noget i en fart, så medarbejderne på de socialpsykiatriske bosteder oplever, at det er trygt at gå på arbejde, samtidig med at vi sikrer, at beboere med svære sindslidelser og misbrugsproblemer får den hjælp og behandling, de har brug for.

Der blev i 2022 anmeldt 482 arbejdsulykker som følge af vold på de socialpsykiatriske bosteder. Det er en stigning på 37 procent siden 2019.

-Skiftende regeringer har lovet hurtig handling, mens tingene bare er blevet værre. Nu må de snart leve op til løfterne. Vi har en god specialeplan for det specialiserede socialområde, der blev præsenteret for over ét år siden, og vi har en ti-årsplan for psykiatrien, som der også er opbakning til. Nu skal der ske noget. Vi har et stort behov for uddannelse og efter/videre uddannelse af medarbejderne. Og en mere retlinet visitation af borgere, der har brug for socialpsykiatrisk hjælp og de rigtige rammer. Det vil styrke fagligheden, og give bedre vilkår får både patienter og medarbejdere.

Efter endnu et drab i psykiatrien i sidste uge, hvor en læge mistede livet og to ansatte blev såret, har både statsminister Mette Frederiksen og sundhedsminister Sophie Løhde reageret, og lovet, at der skal gøres mere.

-Det er jeg rigtig glad for. Vi har brug for handling. Og i FOA kommer vi til at holde dem op på det. Lad os nu komme i gang. siger Tanja Nielsen.