Hvordan fremtidssikrer vi trafikken over Lillebælt? Det undersøger Vejdirektoratet og Banedanmark i en ny analyse, hvor alle interesserede opfordres til at komme med forslag og overvejelser til projektet.

De eksisterende broer over Lillebælt er en del af den kritiske infrastruktur, som forbinder Øst- og Vestdanmark. Med Infrastrukturplan 2035 blev det besluttet at undersøge, hvordan vi sikrer den nødvendige kapacitet til både vej- og jernbanetrafik i Lillebæltskorridoren i fremtiden.

Fremskrivninger viser, at der i de kommende årtier fortsat vil komme flere biler på vejene, og dermed er der risiko for kritisk trængsel på Den Nye Lillebæltsbro. Den Gamle Lillebæltsbro, som understøtter tog- og cykeltrafikken, runder snart 100 år, og derfor er der også her behov for at se på en fremtidssikret forbindelse.

Vejdirektoratet og Banedanmark gennemfører derfor i perioden fra 2023 til 2025 en såkaldt strategisk analyse af en ny forbindelse på tværs af Lillebælt.

– Projektet er på et meget tidligt stadie. Vi skal nu til at afdække, hvilke muligheder og udfordringer der vil være i forbindelse med et sådant projekt – og det håber vi, at borgerne vil være med til at hjælpe os med. Der sidder helt sikkert en masse folk derude med gode forslag, ideer eller et særligt lokalkendskab, der kan være rigtigt godt for os at kende til, siger afdelingsleder Andreas Egense fra Vejdirektoratet.

– Projektet giver borgerne mulighed for at komme med input, der potentielt kan være med til at forme en forbindelse i fremtiden. Vi håber derfor også på, at der kommer forslag ind til os, som vi kan tage med i det videre arbejde, siger Thomas Bruun Jessen, Områdechef i Banedanmark.

Når den strategiske analyse er færdig, skal der fra politisk side tages stilling til, om man vil gå videre med en mere detaljeret forundersøgelse. Det kan også være, at projektet bliver lagt i skuffen.

Idéfasen er skudt i gang

Analysen skal både kigge på en mulig vejforbindelse, en mulig jernbaneforbindelse og en mulig kombineret vej- og jernbaneforbindelse.

Arbejdet er opdelt i to overordnede faser. Først en screeningsfase, hvor der kigges på en række forskellige linjeføringer, og efterfølgende en konkretiseringsfase, hvor der udvælges for eksempel tre eller fire alternativer, som bliver undersøgt nærmere.

Alle interesserede kan komme med forslag og overvejelser til analysearbejdet via projektets hjemmeside. Forslag og bemærkninger skal være indsendt senest den 20. november, hvor den offentlige idéfase afsluttes.

Deltag i vores onlinemøde

Tirsdag den 7. november kl. 17.00 inviterer Vejdirektoratet og Banedanmark til et online informationsmøde om projektet.

På mødet vil det være muligt at blive klogere på analysearbejdet og stille spørgsmål til projektet og processen for idéfasen.