Regnskabsåret 2023/24 blev på mange måder et ”Annus Horribilis” for USTC, som ejes af familien Østergaard. Situationen omkring jordskredet ved Nordic Waste og andre enkeltstående tab betyder en markant nedgang i indtjeningen.

Årets resultat før skat ender på DKK 252 mio., en væsentlig nedgang fra sidste års rekordresultat på DKK 2.926 mio. De fortsættende aktiviteter i koncernen leverede ellers det næstbedste resultat i koncernens historie med DKK 1.834 mio., men derfra skal trækkes store tab på nedlukning af enkeltstående aktiviteter på i alt DKK 1.582 mio.

Fire USTC-selskaber bidrog hver med et resultat før skat på mere end DKK 200 mio. fra deres fortsættende forretninger, nemlig Bunker Holding, CM Biomass, SDK FREJA og Uni-Tankers. Dette er et konkret resultat af koncernens strategi om at have flere ben at stå på. Omsætningen faldt til DKK 117 mia. fra DKK 150 mia. i sidste regnskabsår. Egenkapitalen i USTC er DKK 4,5 mia., og koncernen beskæftiger mere end 4.500 medarbejdere fordelt på 164 kontorer i 38 lande. USTC-koncernens strategi om at være til stede i mange forskellige brancher og industrier har i regnskabsåret 2023/24 været afgørende for, at koncernen kommer ud med et positivt resultat før skat.

De markante tab på enkeltstående aktiviteter ligger i SDK FREJA, som har lidt betydelige tab i forbindelse med forsøget på at standse jordskredet i Nordic Waste og den efterfølgende nedlukning af selskabet. Men også Bunker Holding har måttet acceptere store tab på nedlukning af cargo-forretning i Afrika, som man har besluttet at ophøre med grundet geopolitisk uro, selvsanktionering i forhold til salg af russisk olie og generelt svære markedskonditioner.

Nina Østergaard Borris. Foto: AVISEN

”Som CEO er det ikke køn læsning at se årets regnskab. Det ligger langt under, hvad koncernen har præsteret i de seneste mange år. Jeg er selvfølgelig ikke tilfreds med selve resultatet, men hæfter mig ved, at koncernen som helhed har fået en god start på det nye finansår. Det taler sit tydelige sprog om kulturen i koncernen, at vi kan tage nogle hårde slag, men kæmper videre, og jeg er meget imponeret over, hvad vores medarbejdere har udrettet”, fortæller medejer og CEO for USTC Nina Østergaard Borris.

De fortsættende aktiviteter i Bunker Holding, CM Biomass, Uni-Tankers og SDK FREJA har trods udfordrende markedsforhold leveret meget positive resultater på mere end DKK 200 mio. for hvert selskab. Unit IT er vokset betydeligt og har gennemført markante opkøb, som påvirker resultatet negativt i år, men stiller selskabet stærkt til vækst i de kommende år.

Store forventninger til det nye finansår

Som et konglomerat med et miks af driftsselskaber har USTC mange ben at stå på. Trods årets tab er kerneforretningen i rigtig god form, og de nødvendige afskrivninger er foretaget, så selskaberne står stærkt til fortsat vækst.

Torben Østergaard-Nielsen

”Én ulykke kommer sjældent alene, og det forgangne år har på alle måder været et annus horribilis med nedlukning af aktiviteter, som vi ellers havde store forventninger til. Det har gjort særligt ondt på os alle, at vi har måttet lade et selskab i koncernen gå konkurs for første gang i vores knap 150-årige historie”, fortæller medejer og bestyrelsesformand Torben Østergaard-Nielsen og fortsætter:

”Når det er sagt, er jeg stolt over, at vi kommer ud af året med et positivt resultat. Havde vi undgået disse enkeltbegivenheder, ville USTC have kunnet levere sit næstbedste resultat nogensinde. Det giver mig tro på fremtiden”.

Koncernens årsregnskaber bliver indleveret til Erhvervsstyrelsen i juli, når de er endeligt godkendt af bestyrelser og aktionærer.

Faktaark for årsresultater for USTC-selskaber

USTC er en del af Østergaard-familiens overordnede holdingselskab, Selfinvest. Her udøves kapitalforvaltning af både finansielle investeringer som aktier og obligationer samt direkte investeringer i private equity og ejendomme. Der er i seneste regnskabsår både afsluttet og igangsat betydelige byggeprojekter indenfor både erhvervs- og boligudlejning. Samlet set endte året med et investeringsafkast på over 7%.

Selected Car Group er en del af Selfinvest. Trods et udfordrende finansielt miljø med stigende renter og inflation har Selected Car Group endnu engang formået at levere positive tal i årsresultatet med en omsætning på DKK 2,7 mia. og med over 6.000 biler på leasingkontrakter. Selected Car Group er delt ejerskab mellem Selfinvest og Lars Larsen Group.

Bunker Holding

Bunker Holding valgte primo 2024 at lukke koncernens cargo-aktiviteter i Afrika ned pga. politisk ustabilitet, selvsanktionering i forhold til salg af russisk olie og ugunstige markedsforhold i området. Dette har medført markante tab i 2023/24. De fortsættende aktiviteter i Bunker Holding leverer et resultat før skat på DKK 875 mio., som er bredt fordelt på Bunker Holdings portefølje af trading enheder og øvrige aktiviteter.

De fortsættende aktiviteter i Bunker Holding leverer også en positiv start på det nye regnskabsår 2024/25, og koncernen har fortsat fuld fokus på transitionen til nye, grønne brændstoffer, hvor Bunker Holdings Centre of Excellence med specialister og eksperter inden for både LNG, Ammoniak, Biofuels m.m. i årets løb har fået følgeskab af 40 dedikerede og uddannede tradere inden for området.

Bunker Holding kan nu levere biobrændstof via mere end 100 forsyningslokationer globalt. Planerne for en fysisk LNG forsyningsoperation i Nordvesteuropa er under opførelse og forventes at være operationel senere i 2024.

Unit IT

Unit IT er på en transformationsrejse i disse år – ikke kun for at vokse i størrelse men også for at sikre den rette portefølje af services, der matcher markedet og kundernes behov, bl.a. inden for cybersecurity, cloud og business intelligence.

I 2023/24 præsenterede Unit IT en omsætning på DKK 273 mio., vækstet fra DKK 230 mio. sidste år, og et resultat før skat på DKK 1 mio. Bundlinjen er faldet grundet ekstraordinære omkostninger, blandt andet transaktionsomkostninger i forbindelse med opkøbet af GlobalConnect Outsourcing Services i starten af 2024. Et opkøb som ventes at bidrage til markant vækst i 2024/25 på både top- og bundlinje.

Global Risk Management

Global Risk Management har haft sit andet finansår under direkte ejerskab af USTC, og har igen i år leveret et solidt resultat.

I det forgangne år har selskabet været i stand til at navigere en meget volatil situation på finansmarkederne og udnyttet de nye muligheder til både at udvide sin geografiske tilstedeværelse og produktportefølje. Global Risk Management servicerer nu også inden for biobaserede energiprodukter, CO2 certifikater (EUA), gas og elektricitet.

Selskabet opnåede i 2023/24 en bruttofortjeneste på DKK 345 mio. og et resultat før skat på DKK 152 mio.

SDK FREJA

På trods af global økonomisk turbulens og et fortsat presset fragtmarked har Shipping- og logistikkoncernen SDK FREJA præsteret både vækst og stærke økonomiske resultater i 2023/24. For logistikforretningen FREJA separat lød resultatet før skat på DKK 206 mio., hvilket er på linje med sidste års resultat, mens SDK Shipping leverer sit næstbedste resultat til dato. Det samlede årsresultat for SDK FREJA er dog påvirket af særlige begivenheder, da de foreløbige omkostninger forbundet med jordskredet på Nordic Wastes arealer og den efterfølgende lukning af virksomheden har medført betydelige tab for koncernen.

SDK FREJA kommer ud af året med et nulresultat efter skat, og koncernens indtjening har dermed været i stand til at kompensere for de DKK 334 mio., som nedlukningen af Nordic Waste indtil videre har kostet.

CM Biomass

Gennem 15 år med konsekvent positive årsresultater kan CM Biomass, verdens største trader af biomasse og træpiller, i år annoncere et rekordresultat før skat på DKK 308 mio.

I løbet af de seneste to år har CM Biomass implementeret egen produktion i USA og Danmark, øget logistik- og lagerkapaciteten

og skiftet sourcing væk fra Rusland og fokuserer nu på USA og Asien. Med fysisk tilstedeværelse på 13 nøglemarkeder og en samlet leverance af 3,6 mio. tons biomasse har dette år sat rekorder på alle parametre.

Uni-Tankers

I løbet af regnskabsåret 2023/24 demonstrerede Uni-Tankers’ kernemarked en fortsat robusthed på trods af de geopolitiske udfordringer. Uni-Tankers’ evne til at navigere i dette marked har resulteret i et resultat efter skat på DKK 357 mio. Det har gjort det muligt for Uni-Tankers både at afdrage hele selskabets gæld og samtidig øge egenkapitalen med knap 40 procent til DKK 1.162 mio.

Disse stærke økonomiske milepæle kombineret med den helt rette flåde af egne og chartrede kemikalietankskibe placerer Uni-Tankers i en stærk position ved indgangen til regnskabsåret 2024/25.