Det skal være lettere for unge i Syddanmark at køre sammen til og fra skole. Derfor ruller Region Syddanmark nu en treårig samkørselsindsats ud på 15 ungdomsuddannelser i regionen. Indsatsen skal motivere flere unge til at fylde bilen op og få mere bæredygtige transportvaner.

Den grønneste, sjoveste og billigste bil er den, du deler med vennerne og kammeraterne, når du skal til og fra skole. Det budskab vil Region Syddanmark gerne have ud til de unge i regionen, og det skal en treårig indsats på 15 ungdomsuddannelser i regionen hjælpe med til. Samkørselsindsatsen starter i dag på Alssund Gymnasium og bredes i den kommende tid ud til de øvrige medvirkende uddannelsessteder.

Eleverne på de 15 ungdomsuddannelser skal motiveres til mere samkørsel gennem information, nem adgang til samkørselsfællesskaber og mulighed for at deltage i events og konkurrencer. Region Syddanmark har også indgået et partnerskab med samkørselvirksomheden Nabogo, så de unge får stillet en gratis samkørselsapp til rådighed. Appen gør det nemt for de unge at finde et lift og tilbyde andre samkørsel, og det vil være med til at øge de unges transportmuligheder til og fra skole.

Lad vennerne indtage de tomme bilsæder
Der er mange fordele ved samkørsel, som unge kan få del i. De kan dele udgifterne til køreturene, og når bilens sæder fyldes op med kammerater, kan samkørsel være en hyggelig og effektiv transportform, hvor de unge kan komme direkte og hurtigt til og fra deres ungdomsuddannelse.

Region Syddanmark og Nabogo vil derfor undersøge potentialerne i samkørsel, og den treårig indsats vil ske i tæt samarbejde med de udvalgte ungdomsuddannelser. Målet er at motivere unge til at vælge samkørsel frem for solokørsel, fortæller Michael Nielsen (K), formand for Udvalget for Regional Udvikling:

– Vi ved, at bilen for mange unge er et mere ”nice” transportmiddel end f.eks. bussen eller cyklen, men det er ikke godt for klimaet eller trængslen på vejene, at mange tager køreturen alene. Samkørsel skal være nemt og attraktivt for de helt nye bilister, og vi håber, vores indsats kan være med til at skabe grønnere transportvaner, som de unge kan tage med sig i voksenlivet. Hver gang to bilister finder sammen og deler en køretur, er der én bil mindre på vejene og dermed mindre CO2-udledning.

Udvalgsformanden understreger, at det tager tid at ændre adfærd, og at indsatsen også skal være med til at opbygge en stærk samkørselskultur på ungdomsuddannelserne. Denne kultur kan styrke fællesskabet på tværs af årgange og klasser, når de unge hjælper hinanden med at komme til og fra skole.

Der er brug for viden om samkørsel
Ifølge DTU’s nationale transportvaneundersøgelse steg andelen af unge, der tager bilen til/fra ungdomsuddannelse i Region Syddanmark fra 19 pct. i 2010 til 36 pct. i 2019.

I løbet af de tre år, som samkørselsindsatsen på ungdomsuddannelserne strækker sig over, skal Region Syddanmark og Nabogo indsamle kvantitative og kvalitative data om samkørsel blandt unge. Den indsamlede viden om potentialer og udfordringer i relation til samkørsel skal være med til at kvalificere regionens fremtidige indsatser på mobilitetsområdet.

Fakta om ”Samkørsel på ungdomsuddannelser i Region Syddanmark”

De 15 ungdomsuddannelser, der deltager i samkørselsindsatsen, er:

Kold College, Odense (HTX, EUD/EUX)
Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier, Svendborg (HTX, HHX, EUD/EUX)
Tornbjerg Gymnasium, Odense (STX)
Midtfyns Gymnasium, Ringe (STX)
Nordfyns Gymnasium, Søndersø (STX)
EUC Lillebælt, Fredericia (HTX, EUD/EUX)
Business College Syd, Sønderborg (HHX, EUD/EUX)
Sønderborg Statsskole, Sønderborg (STX, HF)
Alssundgymnasiet, Sønderborg (STX)
Tønder Gymnasium, Tønder (STX, HF)
Varde Handelsskole og Handelsgymnasium / Det Blå Gymnasium, Varde (HHX, EUD/EUX)
Varde Gymnasium, Varde (STX, HF)
Esbjerg Gymnasium, Esbjerg (STX, HF)
Ribe Katedralskole, Ribe (HF, HHX, HTX, STX, EUD/EUX)
Grindsted Gymnasie og Erhvervsskole, Grindsted (HF, HHX, HTX, STX, EUD/EUX)
”Samkørsel på ungdomsuddannelser i Region Syddanmark” er blot et ud af flere regionale tiltag målrettet ungdomsuddannelserne. Tiltagene skal samlet set bidrage til et mere klimavenligt og bæredygtigt Syddanmark.

De øvrige indsatser er:

– cykelkampagne med arbejdstitlen ”Vi cykler til uddannelse”
– tilbud om ”klimamåling” af forbrug og adfærd blandt elever og medarbejdere
– tilbud om hjælp til at udarbejde klimaplaner og sætte konkrete klimahandlinger i gang med afsæt i klimamålingen
– kurser i klimavenlig kantinemad for kantinemedarbejdere på ungdomsuddannelserne.

Regionsrådet har afsat 1,45 mio. kr. til den treårige indsats ”Samkørsel på ungdomsuddannelser i Region Syddanmark”.