På byrådsmødet mandag i Middelfart Kommune blev der truffet en vigtig beslutning omkring udviklingen af boliger ved Thorsvej i Kauslunde. Efter en offentlig høringsperiode, der løb fra den 8. november til den 6. december 2023, hvor der blev modtaget i alt 7 høringssvar omhandlende forskellige bekymringer såsom trafiksikkerhed, fremtidig anvendelse af området, og bevaring af landsbymiljøet, nåede byrådet frem til en endelig vedtagelse af lokalplan 224. Det var dog ikke uden uenighed i byrådssalen.

Forvaltningen foreslog, og byrådet vedtog, at lokalplan 224 vedtages endeligt med specifikke ændringer for at imødekomme høringssvarene og forbedre planens bæredygtighed og integration i lokalområdet. Disse ændringer omfatter blandt andet etablering af levende hegn mod stier for at sikre privatliv og reduktion af byggeretten fra 3.200 m² til 3.000 m². Derudover tilføjes det i lokalplanens redegørelse, at der ligger en øvelsesplads ca. 500 meter øst for lokalplanområdet, hvilket er relevant for områdets fremtidige beboere.

Lokalplan 224 åbner op for opførelsen af tæt-lav boligbebyggelse på et ca. 1,9 ha stort areal syd for Thorsvej, som tidligere har været anvendt til landbrugsareal. Planen understøtter kommuneplanens vision om at udvide boligtilbuddet i Kauslunde og bidrager til en bæredygtig byudvikling med fokus på biodiversitet, energieffektivitet og integration med den eksisterende infrastruktur.

De indkomne bemærkninger fra den offentlige høring blev adresseret i en hvidbog, og forslag til besvarelser af disse blev godkendt som en del af byrådets beslutning. Ved at vedtage lokalplan 224 med de foreslåede ændringer sikrer Middelfart Kommune, at udviklingen af boliger ved Thorsvej sker med hensyntagen til både lokalbefolkningens bekymringer og en bæredygtig fremtid for området.

Sagen kom til afstemning

Da borgmester Johannes Lundsfryd (A) ville godkende sagen, rakte Jonas Jensen fra Nye Borgerlige hånden i vejret. Borgmesteren spurgte, hvad Jensen havde at sige, hvorefter han sagde: – Jeg vil gerne have sagen til afstemning.

En håndsoprækning viste, at Enhedslistens Lasse Schmücker og Jonas Jensen var uenig i forslaget, men da den resterende del af byrådet stemte for, blev lokalplanen vedtaget.