Bølgerne gik højt i byrådssalen i Middelfart om et ellers, på papiret, udramatisk punkt om udpegning af et medlem og en stedfortræder som KL-delegeret.

I henhold til KL’s love § 4 kan hver kommune udpege 1 delegeret pr. hver påbegyndt 8.000 indbyggere. Ifølge tal fra Danmarks Statistik pr. 1. oktober 2023 er indbyggertallet for Middelfart Kommune opgjort til 40.090 indbyggere. På denne baggrund har Middelfart Kommune ret til at udpege 6 KL-delegerede og 6 stedfortrædere for disse. I forvejen sidder disse på posterne:

KL-DELEGEREDE1.Johannes Lundsfryd Jensen, A
§ 4 i KL’s love2.John Kruse, A
 3.Anders Møllegård, V
Der skal udpeges 1 for hver påbegyndt4.Morten Weiss-Pedersen, C
8.000 borgere5.Linda Johnsen, F
  Stedfortrædere:
 1.Steen Dahlstrøm, A
 2.Kaj Johansen, A
 3.Karin Riishede, V
 4.Steffen Daugaard, O
 5.Lasse Schmücker, Ø

Det blev foreslået at tage Steffen Daugaard (DF), der i forvejen var udpeget som fjerde stedfortræder, til at komme ind som den sjette KL-delegerede, og at Lars Viksø (A) ville tage Daugaards plads som stedfortræder. Som ekstra stedfortræder blev det foreslået at tage Regitze Tilma (V).

En bemærkning fra Lasse Schmücker (Ø) endte med at sætte gang i debatten. Schmücker foreslog Jonas Jensen (D) som KL-delegeret og argumenterede med, at Nye Borgerlige er det eneste parti i Middelfart Byråd, der ikke ville være enten stedfortræder eller valgt som delegeret. Schmücker kaldte det udemokratisk, hvis det ikke blev Jensen.

– Det er det mest demokratiske at gøre, for så vil alle partier være repræsenteret, pånær Jensen. Det vil være det eneste rigtige at gøre, det vil være udemokratisk i min verden ellers, sagde Schmücker.

Dernæst tog Jonas Jensen selv ordet og langede ud efter borgmester Johannes Lundsfryd (A).

– Det er kammeraterne, der kommer derind og er – det er okay, at jeg ikke er en af dem. Men det med, at man endnu en gang holder et parti udenfor, synes jeg borgmesteren skal tænke over og sige: Er det måden at samarbejde bredt på? Vi behøver ikke alle at være venner. Min stemme på den næste borgmester bliver ikke på ham, der holder folk ude, sagde Jensen.

Johannes Lundsfryd tog derefter ordet og kommenterede på, at Jonas Jensen mente, at han havde anvendt den “D’Hondtske metode”. Det mente borgmesteren ikke var tilfældet, da de KL-delegerede så skulle bestå af fire Socialdemokrater og to Venstre-folk.

– Det vi foreslår er, at man laver politiske aftaler, sagde Lundsfryd.

John Kruse (A) kom dernæst med en indskudt bemærkning til Jonas Jensen.

– Du (Jonas, red.) skal være klar over, at et samarbejde går begge veje, sagde Kruse.

Den bemærkning fik hovedpersonen, Jonas Jensen, til at tage ordet.

– Den eneste gang vi (Jonas og John, red.) har samarbejdet erindrer jeg, at du blæste dig op, og håbede, at jeg ville overgive mig, sagde Jonas Jensen.

På trods af at Enhedslisten og Nye Borgerlige kom med et ændringsforslag, der ville sende Jonas Jensen ind som KL-delegeret, endte det ikke sådan. Dermed blev det oprindelige forslag vedtaget.