Trafikhavnen blev i 2019 opkøbt af Middelfart Kommune med henblik på at omdanne arealerne til et nyt bykvarter. Det attraktive område, på kanten af Lillebælt, har været gennem en proces med borgerinddragelse, visionskonkurrence og senest tilpasning af vinderprojektet, som nu har udmøntet sig i en udviklingsplan for området. Planen blev godkendt på et byrådsmøde mandag den 4. december.

Udviklingsplanen er en viderebearbejdning af vinderforslaget fra visionskonkurrencen, der blev afholdt i foråret og sommeren 2021. En udviklingsplan er ikke et juridisk bindende dokument, men et politisk vedtaget styringsredskab til brug for den videre udmøntning af planen.

Hvor vinderprojektet fra visionskonkurrencen havde et mere overordnet og ufærdigt billede af den kommende bydel, går udviklingsplanen dybere i både analyser, tekniske- og miljømæssige tiltag, og ikke mindst den etape- og procesmæssige fremdrift af den fysiske udvikling og bylivet undervejs.

Forud for konkurrencen blev der indhentet idéer fra borgerne i Middelfart – dels i forbindelse med et digitalt borgermøde og via platformen Thinglink, hvor borgerne havde mulighed for at uploade idéer og kommentarer.

Middelfart Kommune og vinderne af visionskonkurrencen, Team EFFEKT, har nu tilpasset og optimeret vinderprojektet yderligere. Dette på baggrund af ønskede ændringer fra dommerbetænkningen i konkurrencen, workshops med vinderholdet og fagmedarbejdere i Middelfart Kommune samt en række mere dybdegående undersøgelser og analyser som vinderforslaget affødte. I det arbejde er der bl.a. screenet for den internationale bæredygtighedscertificering DGNB, udført scenarier for fremtidig parkering, trafik og mobilitet, samt forbindelser til midtbyen.

Arkitektur, landskab, bebyggelsestyper, bylivsaktiviteter og ikke mindst det nye omdrejningspunkt, Byparken, er blevet tilpasset, så bydelen kan leve op til ambitionerne om høj kvalitet inden for både miljømæssig og social bæredygtighed.

Herudover er der gennemført aktørkortlægning og afholdt en række interviews og møder med lokale interessenter og organisationer. Dette indbefatter aktører inden for temaerne kultur, handel, håndværk, unge, ældre og natur/”det grønne” og ”det blå”.
Det vil sige, at vinderprojektet bl.a. er forbedret og optimeret med nye udgaver af:

  • Vision og seks hovedpunkter/fokusområder.
  • Situationsplan og forbindelser til midtby og naboområder.
  • Parkerings- og trafikanalyse – Nyt forslag, bl.a. ingen kælderparkering og nyt P-hus.
  • Proces- og etapeplan, der beskriver hvordan byggeri, parkering og byliv/midlertidige aktiviteter kan sammentænkes.
  • Arkitektur, landskab, gårdrum og bebyggelsesprincipper – samt diversitet i boligudbud.
  • Bæredygtighedspotentialer for bl.a. DGNB-certificering og biodiversitetsstrategi.
  • Bylivsstrategi – inddragelse, midlertidighed og fællesskaber.
  • Aktørkortlægning af Middelfarts borgere og interessenter samt boligbehov.

Resultaterne er på forskellig vis indarbejdet i udviklingsplanen, som skulle godkendes.

– Vi ser positivt på Trafikhavnen, projektet er godt. Det bliver en klimavenlig bydel, og det er velset at “skeje” ud og larme. Kommunen skal være for alle, og det ser vi frem til afspejles i kommende projekter som trafikhavnen, siger Anne Poulsen Broen (F).

Derefter tog Lasse Schmücker (Ø) ordet. Han ytrede bekymringer om flere dele af projektet.

– Det er en stor sag, og hvordan vil kommunen strikke økonomien sammen? I bilagene sættes der spørgsmål. Vi er ikke sprængfyldt med penge. Er der tænkt parkeringsforhold ind i byggeriet? Vi mangler også svar på udbud: Skal det splittes eller hvordan? Vi mener ikke, at kommunen skal styre det alene, da hvis man ser på tilsvarende eksempler, hvor det er gået galt med konstruktionen, sagde Schmücker.
Borgmester Johannes Lundsfryd (A) forklarede derefter Schmücker, at hans spørgsmål ikke handlede om punktet med en udviklingsplan.

– Det er udviklingsplanen, vi godkender. Robustheden afhænger af modellen, vi vælger. Der er plusser og minusser – det kommer på et senere tidspunkt, sagde Lundsfryd.

Slutteligt tog Morten Weiss-Pedersen (C) ordet, inden at punktet blev enstemmigt godkendt.

– Det er dejligt, at det private erhvervsliv bakker op. Vi er ikke i tvivl om, at projektet har volumen, sagde Weiss-Pedersen.