Formand for Senior- og socialudvalget, Søren Larsen (A), er ikke tilfreds med det påbud, bostedet Kobbelgården 3 har fået. Larsen fortæller, at sagen i yderste konsekvenser kan få ledelsesmæssige konsekvenser, men at det er for tidlig at konkludere noget.

Den 18. december kom der et uanmeldt tilsyn på bostedet Kobbelgården 3. Det skyldtes, at der har været anonyme henvendelser omkring blandt andet mistrivsel.

“På baggrund af bekymring for tilbuddets kvalitet vedrørende temaerne sundhed og trivsel samt organisation og ledelse, træffer Socialtilsyn Syd hermed afgørelse om, at tilbuddet underlægges skærpet tilsyn i 3 måneder fra afgørelsesdatoen, jf. lov om socialtilsyn § 8, stk. 1.”, skriver tilsynet i en nu offentliggjort konklusion.

Reaktionen på tilsynet er klar fra Søren Larsen:

– Jeg er ikke tilfreds og har en forventning om at forholdene hurtigst muligt bringes i orden. Og jeg ser frem til en grundigere information på vores kommende udvalgsmøde, både hvad angår de konkrete observationer og de efterfølgende opfølgninger og tilrettelser.
For mig er det vigtigt, at Fredericia Kommune opererer vores institutioner på en tryg og på et højt fagligt niveau. Men jeg ved også af erfaring, at når vi arbejder ned i det, så er det ofte bedre, end det lige umiddelbart ser ud til, vi skal huske, at vi har rigtig mange engagerede medarbejdere som virkelig brænder for hjælpe vores handicappede borgere. Men påbud som disse skal der naturligvis reageres resolut på – hvilket der også bliver, siger Larsen og fortsætter:

– Ikke kun for Socialdemokratiet, men for alle budgetforligspartierne, er det vigtigt, at vi har en tilfredsstillende kvalitet og høj faglighed på det specialiserede voksenområde, hvorfor vi i budgetaftalen for 2024 allerede har afsat 500.000 kroner til at få analyseret området, med henblik på at forbedre kvaliteten hvor dette må være påkrævet, for vi skal sikre, at vi har den rigtige kvalitet på dette område.

Foto: AVISEN

At der skal en tilsynssag til før, at det opdages, er ikke nødvendigvis bekymrende for udvalgsformanden.

Det er en god ting, at der er tilsyn, da det skal hjælpe os med, at der er en god kvalitet. Når noget ikke er, som det skal være, skal det rettes op hurtigst muligt. Det bliver det også, og når det er sagt, ønsker vi også fra politisk side at se på kvaliteten. Vi skal se, om vi gør det godt nok på det generelle plan. Det er et arbejde, som vi har besluttet at sætte i gang, uagtet den nuværende sag, siger Søren Larsen.

Når der kommer et påbud på et bosted som Kobbelgården, er det noget, der berører Søren Larsen.

– Jeg bliver ked af det, når vi får tilbagemeldinger som i dette påbud, men jeg er helt tryg ved, at vores medarbejdere får forholdene bragt i orden, siger han.

Hvad sagen får af betydning for ledelsen på Kobbelgården 3 er ikke til at vide endnu, men Søren Larsen slår fast:

– En så alvorlig sag som denne kan naturligvis få ledelsesmæssige konsekvenser, men det er endnu for tidligt at konkludere på dette.
Men for mig som udvalgsformand er det vigtigt, at der er fuld tryghed og en høj faglighed på vores institutioner, slutter Søren Larsen.