Formand for Teknisk Udvalg i Fredericia Kommune, Christian Bro (S), ser frem til analyse, der skal bringe lys over mulighederne for Lillebæltsforbindelserne. Han slår samtidig fast, at Fredericia skal være vaks ved havelågen.

Middelfart og Fredericia står over for udfordringer med trafikbelastning og infrastrukturen, hvilket har ledt til en vigtig dialog om fremtiden for Lillebæltsforbindelserne. Christian Bro, formand for Teknisk Udvalg i Fredericia Kommune, understreger betydningen af en omfattende analyse for at belyse mulige løsninger og fremhæver vigtigheden af at Fredericia forbliver på forkant i processen. Bro anerkender de voksende trafikale udfordringer og ser frem til en ny infrastrukturplan. Han påpeger nødvendigheden af at huske på støjdæmpende foranstaltninger som støjskærme og særlig asfalt når motorvejsnettet skal udbygges. Disse elementer er essentielle for at sikre Fredericias borgere en højere livskvalitet.

Christian Bro. Foto: AVISEN

– Trafikbelastningen er der, og det bliver kun værre, hvorfor man også er ved at lave en infrastrukturplan. Hvordan den nærmere bliver udformet, må vi se resultatet af senere. Men skal vi udbygge infrastrukturen på motorvejsnettet, så skal vi i Fredericia huske på, at hvis Vejdirektoratet skal i gang, så skal vi minde dem om støjdæmpning, herunder støjskærmer og den rigtige asfalt. Det har vi en særskilt interesse i, og det er måske i virkeligheden det vigtigste at huske for motorvejsnettet, siger Christian Bro.

– Som kommune kan vi ikke gøre så meget ved, når Vejdirektoratet skal lave et stykke arbejde, men vi kan selvfølgelig prøve at presse på alt det vi kan i forhold til emner som støj. Det er noget af det allermest belastende for Fredericia, tilføjer Christian Bro.

Stoppested i Erritsø

Christian Bro ser det også som afgørende for Fredericia at få etableret et stoppested i Erritsø, når man skal se på jernbanenettet. Dette vil ikke blot gavne de lokale uddannelsesinstitutioner og virksomheder, men også det bredere Taulovområde. Desuden fremhæver han risikoen ved kun at have én jernbaneforbindelse over Lillebælt og behovet for en ekstra forbindelse for at sikre kontinuitet i togtrafikken.

– Det er også vigtigt at huske på, at der kun er en jernbaneforbindelse over Lillebælt, og det betyder, at hvis der går noget galt, så stopper al togtrafik over Lillebælt; både passagertrafik og godstrafik. Derfor har vi fokus på, at der også kommer en jernbaneforbindelse mere, siger Bro og tilføjer:

– I infrastrukturplanen er det vigtigste for Fredericia at få det stoppested i Erritsø, som vi ønsker os, ellers tror jeg aldrig på, at det kommer. Et stop i Erritsø ville kunne servicere alle vores uddannelsesinstitutioner i Erritsø og virksomheder. Et stoppested i Erritsø er også interessant for Taulovområdet.

Trængselsproblemerne er her og de bliver værre endnu, men processen mod løsninger, tager tid. I processen vil Christian Bro kæmpe for støjproblematikken og stoppestedet i Erritsø.

Udvalgsformand: Vi skal være vaks ved havelågen

– Trængselsproblemerne vil være der, og vi skal fremskynde processen. Lige nu er planen at igangsætte analysearbejdet, og alle interessenter skal høres blandt andet på et borgermøde og et møde med virksomhederne i området. Vi kan ikke rigtigt blande os i analysearbejdet udover at komme med vores input, siger Bro.

Frygter du en forbindelse udenom Fredericia direkte til Vejle?

– Det er en risiko, og derfor skal vi i Fredericia være på stikkerne, så vi sikrer vores infrastruktur til banegården. Så kommer der på et tidspunkt en udmelding om, hvad der skal ske. Jeg kan ikke forestille mig andet end, at det følger de normale procedure med høringsfaser og så videre. Vi skal være vaks ved havelågen, og trække på vores forbindelser, også på Christiansborg, slutter Christian Bro.

Læs også